PROCEDURA VII Dotyczy przypadku gdy do przedszkola uczęszcza dziecko przewlekle chore

22 lutego 2019

PROCEDURA VI Dotyczy postępowania nauczyciela w sytuacjach stwierdzenia zagrożenia życia dziecka wobec którego stosowana jest przemoc lub zachowania agresywne.PROCEDURA VIII Dotyczy podziału dzieci do grup w Publicznym Przedszkolu w Czarnej