Rekrutacja

 • REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA 2023/2024

  Szanowni Państwo!

  W dniu 1 luty 2023 r. rozpoczynamy rekrutację do Publicznego Przedszkola w Czarnej.
  W dniach: od 1 lutego do 17 lutego 2023 r. do godz. 15:00 należy złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola
  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

  Komplety dokumentów (wniosek wraz z załącznikami) znajdą Państwo:
  – na stronie internetowej przedszkola (druki do pobrania) ;
  Wnioski wraz z kompletem załączników przyjmowane są w przedszkolu w wersji papierowej w godzinach pracy przedszkola.

  Szanowni Państwo!
  Proszę o szczegółowe zapoznanie się z terminami rekrutacji.
  Prawidłowe wypełnienie wniosków może zaważyć na przyjęciu lub nieprzyjęciu dziecka do przedszkola.


  Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024. • Lista Kandydatów przyjętych do przedszkola będzie wywieszona
  na tablicy Rekrutacja w budynku Przedszkola dnia 01.03.2023 o godzinie 14.00.

  W związku z obwiązującą ustawą o danych osobowych RODO zabrania się fotografowania list związanych z rekrutacją.
  W czasie sprawdzania prosimy o zachowanie reżimu sanitarnego.


 • REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA 2021/2022

  Szanowni Państwo!

  Lista Kandydatów zakwalifikowanych do przedszkola będzie wywieszona
  na tablicy Rekrutacja w budynku Przedszkola dnia 03.03.2021 o godzinie 14.00.

  W związku z obwiązującą ustawą o danych osobowych RODO zabrania się fotografowania list związanych z rekrutacją.
  W czasie sprawdzania prosimy o zachowanie reżimu sanitarnego.

  Szanowni Państwo!

  W dniu 8 lutego 2021 r. rozpoczynamy rekrutację do Publicznego Przedszkola w Czarnej.

  W dniach: od 8 do 26 lutego 2021 r. do godz. 15:00 należy złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola
  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

  Komplety dokumentów (wniosek wraz z załącznikami) znajdą Państwo:

  – na stronie internetowej przedszkola (druki do pobrania) ;
  – w budynku przedszkola z zachowaniem reżimu sanitarnego.

  Wnioski wraz z kompletem załączników przyjmowane są w przedszkolu w wersji papierowej w godzinach pracy przedszkola.

  W przedszkolu obowiązuje reżim sanitarny: maseczki, dystans, dezynfekcja.
  Osoby składające wnioski o przyjęcie do przedszkola są zobowiązane przestrzegać w/w zasad.

  Szanowni Państwo!
  Proszę o szczegółowe zapoznanie się z terminami rekrutacji.
  Prawidłowe wypełnienie wniosków może zaważyć na przyjęciu lub nieprzyjęciu dziecka do przedszkola.

  Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022.Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other