PROCEDURA VIII Dotyczy podziału dzieci do grup w Publicznym Przedszkolu w Czarnej

22 lutego 2019

PROCEDURA VII Dotyczy przypadku gdy do przedszkola uczęszcza dziecko przewlekle choreKonsultacje z rodzicami