PROCEDURA VI Dotyczy postępowania nauczyciela w sytuacjach stwierdzenia zagrożenia życia dziecka wobec którego stosowana jest przemoc lub zachowania agresywne.

22 lutego 2019

A. Postępowania nauczyciela w sytuacjach zagrożenia życia dziecka, wobec którego jest stosowana przemoc w rodzinie lub mają miejsca zachowania agresywne.PROCEDURA VII Dotyczy przypadku gdy do przedszkola uczęszcza dziecko przewlekle chore