COVID-19

 • KOMUNIKAT 09.06.2020

  Komunikat do Rodziców


  DYŻUR PRZEDSZKOLA W OKRESIE WAKACYJNYM – SIERPIEŃ 2020 r

  Szanowni Państwo, informujemy, że dyżur wakacyjny przedszkola zaplanowany jest na sierpień 2020 r.
  Zapisy będą odbywać się od 10.06.2020 r. do 18.06.2020 r.

  Dyżur organizowany jest dla dzieci rodziców pracujących, którzy nie mają możliwości zapewnienia opieki dziecku.
  W związku z COVID – 19 ilość miejsc na dyżur jest ograniczona.

  Praca placówki prowadzona będzie w reżimie sanitarnym określonym przez Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS),
  a także zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia (MZ) oraz Ministra Edukacji Narodowej (MEN).

  W celu zapisu dziecka należy wypełnić i wysłać drogą elektroniczną
  lub dostarczyć do przedszkola w wyżej wymienionym terminie stosowne dokumenty:


  1. Kartę zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów dziecka do przedszkola w okresie wakacyjnym wraz z oświadczeniem.

  Dorota Kubisztal- dyrektor przedszkola  KOMUNIKAT 22.05.2020

  Drodzy Rodzice !
  Przywrócenie stacjonarnej pracy przedszkola.  Od dnia 25.05.2020 roku przedszkole wznawia działalność opiekuńczą w reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji. Wszystkie dzieci, których Rodzice złożyli deklarację w wyznaczonym terminie zostały przyjęte.

  Dorota Kubisztal- dyrektor przedszkola  KOMUNIKAT 17.05. 2020

  KOMUNIKAT DLA RODZICÓW DZIECI PRZEDSZKOLNYCH  Planowany termin wznowienia działalności Publicznego Przedszkola w Czarnej to 25 maja 2020 r. po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Dębicy. Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny wprowadzili następujące ograniczenia:
  – nie więcej niż 12 dzieci w grupie, z tym że minimum 4 m2 powierzchni w sali zajęć na każde dziecko i każdego opiekuna.
  – preferencje dla Rodziców pozostających w zatrudnieniu, którzy nie mogą pogodzić pracy z opieką nad dziećmi, w tym szczególnie: służba zdrowia, służby mundurowe, pracownicy handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych.

  W związku z powyższym w Publicznym Przedszkolu w Czarnej obowiązują następujące zasady:

  1. Przedszkole zapewni opiekę dzieciom, w pierwszej kolejności dzieciom rodziców obydwojga pracujących, z których pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  2. Rodzice, którzy deklarują potrzebę objęcia dziecka opieką, do 19 maja 2020 r. (wtorek) powinni złożyć DEKLARACJĘ ZGŁOSZENIA WOLI UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W CZARNEJ W CZASIE EPIDEMII COVID-19. Deklarację podpisaną przez obojga rodziców (do pobrania w załączeniu) można złożyć drogą elektroniczną na adres czarnapp@educzarna.pl lub włożyć do skrzynki wystawionej przed drzwiami przedszkola.
  3. Zgodnie z najnowszymi wytycznymi GIS w przedszkolu zostaje wprowadzony REŻIM SANITARNY oraz ZMIANA ORGANIZACJI PRACY. Wymagane będą stałe godziny przyprowadzania i odbierania dzieci, według deklaracji dostarczonej do przedszkola. Na tej podstawie dzieci będą przydzielone do grup (nie będzie obowiązywał dotychczasowy podział na grupy). Rodzice przyprowadzający dziecko do przedszkola muszą podporządkować się wprowadzonym rygorom epidemicznym wymienionych w “Oświadczeniu Rodzica/Opiekuna prawnego dziecka, które uczęszcza do Publicznego Przedszkola w Czarnej w czasie pandemii COVID-19”.
  4. Przedszkole zapewnia organizację opieki zgodną z wytycznymi MZ i GIS, ale nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa epidemicznego dla przyjętych dzieci.
  5. Oddanie dziecka pod opiekę placówki przez Rodziców pracujących nie jest obowiązkowe. Decyzja należy do Rodziców. W przedszkolu nauczyciele będą pełnić funkcję opiekuńczą w stosunku do wychowanków.


  Prosimy zapoznać się z poniższymi dokumentami

  Procedura bezpieczeństwa na terenie Publicznego Przedszkola w Czarnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.


  Dokumenty do pobrania / wydrukowania:  PONIŻEJ ZAMIESZCZANY LINKI DO WYTYCZNYCH MEN I GIS.PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z REKOMENDACJAMI TYCH INSTYTUCJI

  https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/Wytyczne-GIS-%c5%bc%c5%82obki-przedszkola-Pierwsza-aktualizacja.pdf

  https://tvn24.pl/najnowsze/28l0ij-Wytyczne-dla-przedszkoli-oddzia%C5%82%C3%B3w-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego/Wytyczne_GIS_i_MZ.pdf  KOMUNIKAT 07.05.2020

  UWAGA! KOMUNIKAT!

  Drodzy Rodzice!


  Dyrekcja Publicznego Przedszkola w Czarnej informuje, że z uwagi na brak możliwości spełnienia wytycznych dotyczących BHP oraz szczegółowych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w których od dnia 6 maja można wznowić zajęcia opiekuńcze, w porozumieniu z organem prowadzącym, działalność przedszkola od zostaje zawieszona do 24 maja 2020 r. Równocześnie przypominamy, że kontynuowana jest edukacja z wykorzystaniem metod i technik nauczania zdalnego.

  Dyrekcja Przedszkola w Czarnej  KOMUNIKAT 27.04

  Drodzy Rodzice!!!  Dnia 24 kwietnia 2020 roku Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację
  rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczania funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
  przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19, na podstawie którego nauczanie zdalne zostało przedłużone do 24 maja 2020 roku.

  Dyrekcja PP w Czarnej  KOMUNIKAT 13.04.2020

  Ogłoszenie
  Drodzy Rodzice  Do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. To przepis ujęty w podpisanym, 9 kwietnia br. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

  Dyrekcja PP w Czarnej  ZASADY KONTAKTU Z RODZICAMI

  Zasady kontaktu z rodzicami

  1. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego powinna być realizowana przy współpracy nauczyciela i rodziców- w warunkach edukacji w domu rodzinnym.

  2. Dzieci każdego dnia pracują systematycznie z pomocą rodzica.

  3. Codziennie na stronie internetowej przedszkola będą dodawane zadania do wykonania dla dzieci w zakładce poszczególnych grup wiekowych.

  4. Kontakt nauczyciela z rodzicami będzie się odbywał drogą e-mailową dwa razy w tygodniu w poniedziałek 8:30- 13:30 i w piątek w godzinach popołudniowych 12:00- 15:00.

  5. Zachęcamy rodziców do gromadzenia prac w teczkach do wglądu nauczyciela po powrocie do przedszkola.

  6. Każdy rodzic ma możliwość codziennego kontaktu z nauczycielem drogą telefoniczną i e-mailową.

  Zachęcamy rodziców do pracy z dziećmi i wykorzystanie czasu na wspólną zabawę i edukację


  Choć w domu zostajemy, to czasu nie marnujemy !!!!


  Drodzy Rodzice!

  Do 10 kwietnia 2020 roku przedłużeniu ulega zawieszenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych w przedszkolu! Ma to związek z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa w Polsce.

  W obliczu nadzwyczajnej sytuacji zawieszenia pracy placówki przedszkola oraz mając świadomość, że zachodzi konieczność zagospodarowania wolnego czasu dzieciom- szczególnie w okolicznościach przymusowej kwarantanny, z zaleceniami nie opuszczania własnego domu bez potrzeby- chcemy wesprzeć Państwa w edukacji najmłodszych, proponując gry, zabawy i zadania dla dzieci do wykonania w zaciszu domowym.

  Zachęcamy do wspólnej zabawy i edukacji on- line. W zakładkach poszczególnych grup będą dostępne linki do podręczników i zadania do wykonania.


  Nauczyciele pozostają do Państwa dyspozycji. Zachęcamy do kontaktu drogą mailową:

  • Pani Danuta Para: danuta62para@wp.pl
  • Pani Beata Pożdał: beatawardzala@interia.pl
  • Pani Renata Cieśla: renata.ciesla62@gmail.com
  • Pani Barbara Dziedzic: barbarad7@interia.pl
  • Pani Anna Socha: zofja34@wp.pl


  W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno- wychowawczych zachęcamy Państwa , aby w najbliższym czasie wspierać naszych wychowanków. TVP Kultura uruchamia specjalne pasmo edukacyjne dla rodzin- literatura, sztuka i muzyka , codziennie w godzinach od 13 do 17.

  Ciekawy repertuar dla dzieci jest dostępny również w serwisie TYP VOD. W module są do wyboru filmy oraz programy dla dzieci. Polecamy platformy, strony i serwisy internetowe dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej, np.:

  1. Serwis Telewizji Polskiej
  2. Serwis Polskie Radio Dzieciom
  3. vod.tvp.pl

  Zachęcamy również rodziców do wspólnych zabaw i ćwiczeń w domu mających na celu rozwijanie funkcji poznawczych poprzez: układanie puzzli, granie w gry planszowe, wykonywanie prac plastycznych (rysowanie, malowanie, wycinanie, lepienie z plasteliny), czytanie dzieciom książeczek, budowanie z klocków, muzykowanie, zabawy ruchowe i spacery z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia. Zachęcanie dzieci do tych aktywności ma na celu zapewnienie ciągłości działań podejmowanych w przedszkolu wspierających ich rozwój.

  Poniżej umieszczamy adresy stron do rozwijanie aktywności oraz kreatywnej zabawy i nauki z dzieckiem:
  Drodzy Rodzice !

  Do 10 kwietnia 2020 roku przedłużeniu ulega zawieszenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych w przedszkolu! Ma to związek z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa w Polsce.

  W obliczu nadzwyczajnej sytuacji zawieszenia pracy placówki przedszkola oraz mając świadomość, że zachodzi konieczność zagospodarowania wolnego czasu dzieciom- szczególnie w okolicznościach przymusowej kwarantanny, z zaleceniami nie opuszczania własnego domu bez potrzeby- chcemy wesprzeć Państwa w edukacji najmłodszych, proponując gry, zabawy i zadania dla dzieci do wykonania w zaciszu domowym.

  Zachęcamy do wspólnej zabawy i edukacji on- line. W zakładkach poszczególnych grup będą dostępne linki do podręczników i zadania do wykonania.
  W zapobieganiu chorobie bardzo ważne są poniższe działania:

  1. Należy unikać bezpośredniego kontaktu z osobami chorymi
  2. Należy pamiętać o higienie podczas oddychania, czyli zasłanianiu w trakcie kaszlu i kichania nosa i ust (najlepiej chusteczką jednorazową),
  3. Ważna jest higiena osobista, czyli częste mycie rąk,
  4. Podczas podróży warto mieć przy sobie żel antybakteryjny lub chusteczki jednorazowe z dodatkiem alkoholu,
  5. Nie należy brudnymi dłońmi dotykać ust, oczu oraz nosa.  Uwaga- Rodzicu to ważne

  W związku z decyzją Zespołu Zarządzania Kryzysowego przekazaną przez premiera Mateusza Morawieckiego wszystkie placówki oświatowe są zamknięte przez 2 tygodnie tj. od 16 do 25 marca 2020 ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa.

  W dniach 12 i 13 marca do przedszkola przychodzą te dzieci, których rodzice nie zorganizowali sobie opieki nad dziećmi.
  OGŁOSZENIE

  Warszawa, 11 marca 2020 roku

  Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych  Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone.
  Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne,
  jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich
  i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa.
  Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

  Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem:

  • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
  • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
  • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii,
   specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
  • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
  • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
  • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

  Dyrektorze:
  • zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;
  • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych
   nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
  • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
  • poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
  • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół.
   Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
  • poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki.
   Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami.
   Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
  • możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu.
   Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
  • w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego
   oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również
   zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
  • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami
   nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
  • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach
   turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
  • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN1
   o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.
  W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1). Rodzicu:
  • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka,
   zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych
   12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
  • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole.
   Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych,
   które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
  • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
  • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
  • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
  • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

  Uczniu:
  • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu.
   Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
  • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
  • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole.
   Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje.
   Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
  • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

  Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.

  Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:
  • dziennik elektroniczny;
  • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
  • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.


  Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów.
  Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych. Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?
  • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
  • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos.
   Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.


  Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym
  telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego.
  Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590! Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu.
  Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc. Departament Informacji i Promocji Ministerstwo Edukacji NarodowejPrivacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other