A. Postępowania nauczyciela w sytuacjach zagrożenia życia dziecka, wobec którego jest stosowana przemoc w rodzinie lub mają miejsca zachowania agresywne.

22 lutego 2019

PROCEDURA V Dotyczy przypadku gdy wychowawca otrzymuje informacje, że istnieje sytuacja, w której dziecko pozostawione jest w domu bez opiekiPROCEDURA VI Dotyczy postępowania nauczyciela w sytuacjach stwierdzenia zagrożenia życia dziecka wobec którego stosowana jest przemoc lub zachowania agresywne.