PROCEDURA V Dotyczy przypadku gdy wychowawca otrzymuje informacje, że istnieje sytuacja, w której dziecko pozostawione jest w domu bez opieki

22 lutego 2019

PROCEDURA IV Dotyczy regulaminu organizacji wycieczek i spacerówA. Postępowania nauczyciela w sytuacjach zagrożenia życia dziecka, wobec którego jest stosowana przemoc w rodzinie lub mają miejsca zachowania agresywne.