Zdalne nauczanie "Muchomorki" 23.04.2020

23 kwietnia 2020

 • Zadania do wykonania w dniu 23.04.2020r.

  Witamy Was Kochani. Zapraszamy na dzisiejsze zajęcia.

  1.Zabawa matematyczna Gdzie jest…?

  Obrazek lasu Rodzic pokazuje obrazek. Dziecko pokazuje- (np. Gdzie jest słońce? Gdzie jest drzewo?).
  hodzi o to, aby dziecko używało słów określających położenie przedmiotów w przestrzeni (na, pod, za, obok itp.)  2.Słuchanie wiersza B. Formy Dzieci dbają o środowisko (Rodzic czyta wiersz).

  W zgodzie z przyrodą 
  żyją wszystkie dzieci. 
  Kochają jasne słonko, 
  które na niebie świeci. 
  Nie łamią gałęzi, 
  dbają o rośliny,
  
  podczas wycieczek do lasu 
  nie płoszą zwierzyny. 
  Często też dorosłym 
  dobry przykład dają – 
  w wyznaczonych miejscach 
  śmieci zostawiają.

  3.Stworzenie kodeksu przyjaciela przyrody na podstawie wysłuchanego wiersza.
  Rodzic ponownie czyta wiersz, w odpowiednich miejscach pokazuje obrazki. W kolejnym etapie dzieci omawiają pozytywne zachowania,
  które mogą świadczyć o tym, że są przyjaciółmi przyrody. Połącz kreską rysunek z odpowiednim podpisem.

  Kodeks Przyjaciela Przyrody:
  1. Nie łamiemy gałęzi.
  2. Dbamy o roślinki.
  3. Podczas wycieczek do lasu nie płoszymy zwierząt.
  4. Śmieci wyrzucamy do specjalnych koszy.

  4.Wzory grafomotoryczne Tulipan
  Dzieci rysują linie po śladzie i łączą kropki, kolorują powstały rysunek zgodnie z realną kolorystyką.

  5. Quiz dydaktyczny Jak dbamy o przyrodę?

  Rodzic mówi zdania. Dzieci potwierdzają prawidłową odpowiedź, wstając i mówiąc:
  Tak! lub Nie! Dobrze, aby każda odpowiedź była przez dzieci uzasadniona.
  Przykładowe zdania:

  • Zwierzęta nie czują, kiedy się im dokucza.
  • Śmieci powinno się wyrzucać do specjalnych pojemników, a jeśli ich nie ma – do kosza.
  • Każda woda, którą pijemy, powinna być czysta.
  • W lesie wolno krzyczeć.
  • Warto sadzić kwiaty w ogrodzie.

  6.Jeżeli postępujesz zgodnie z Kodeksem Przyjaciela Przyrody otrzymujesz od Nas Order Przyjaciela Przyrody.

  7. Wyjście do ogrodu z Rodzicami i rodzeństwem. Uczestniczenie w porządkowaniu ogrodu.

  To wszystko na dzisiaj. Dziękujemy bardzo!! Pozdrawiamy ! Pa!
  Pani Danusia i Pani Beatka!!

Zdalne nauczanie 5-latki “Słoneczka” 23.04.2020Zdalne nauczanie “Biedronki” 24.04.2020