Religia 5-latki 11.05.2020

11 maja 2020

 • Temat: Msza Święta spotkaniem z Jezusem Zmartwychwstałym.


  1. Modlitwa: Idzie mój Pan

  "Idzie mój Pan"
  Idzie mój Pan - On teraz biegnie, by spotkać mnie. (Ref.) 1. Mija góry, łąki, lasy, by Komunii stał się cud. On chce Chlebem nas nakarmić, by nasycić życia głód. - Idzie mój Pan... 2. Mija góry, łąki, lasy by Komunii stał się cud. On Krwią Swoją nas napełni, W sercach naszych sprawi cud. - Idzie mój Pan...

  2. Wyjaśnienie głównych prawd wiary:

  Co to jest Eucharystia?

  Jest Ofiarą Ciała i Krwi Pana Jezusa, którą on ustanowił, aby w niej na całe wieki,
  aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak powierzyć Kościołowi pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania.
  Jest znakiem jedności, więzią miłości, ucztą paschalną,
  podczas której przyjmujemy Chrystusa, duszę napełniamy łaską
  i otrzymujemy zadatek przyszłej chwały.
  Baranek wielkanocny symbolizuje zmartwychwstałego Jezusa.
  Jezus umarł za moje i twoje grzechy, choć był niewinny.
  Obejrzyj filmik i postaraj się jak najwięcej zapamiętać

  3. Zastosowanie życiowe:

  4. Zadanie domowe:

  Narysuj na kartce papieru jak ty i twoja rodzina, uczestniczycie we Mszy Świętej.

  5. Modlitwa:

  Dziękuję Ci Panie za to, że jesteś z nami, za to,
  że dajesz nam Siebie w Komunii Świętej – Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu …

Religia “Muchomorki” 11.05.2020Zdalne nauczanie “Muchomorki” 11.05.2020