Religia 15.06.2020

15 czerwca 2020

 • Temat: Serce, które zawsze kocha.
  Katechizm str. 143- 144.


  1. Modlitwa:


  
  „Serce Jezusa, świątynio Boga, zmiłuj się nad nami. 
  
  Serca Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami. 
  
  Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmiłuj się nad nami. 
  
  Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami”.  2. Sytuacja egzystencjalna:

  • Czy można zobaczyć, czy człowiek ma dobre serce? (tak)
  • W jaki sposób?(patrząc na to, co robi)

  Kiedy człowiek robi dobre rzeczy, mówimy, że ma dobre serce.


  3. Wyjaśnienie głównych prawd katechezy:

  Patrząc na życie Pana Jezusa, możemy także zobaczyć Jego Serce.
  Oto kilka fragmentów z Pisma Świętego, które podkreślają cechy Serca Jezusa:

  • O zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby,
   przynosili ich do Niego. On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich. (Łk 4, 40)

  • Dzień począł się chylić ku wieczorowi.
   Wtedy przystąpiło do Niego Dwunastu mówiąc: «Odpraw tłum; niech idą do okolicznych wsi
   i zagród, gdzie znajdą schronienie i żywność, bo jesteśmy tu na pustkowiu».
   Lecz On rzekł do nich: «Wy dajcie im jeść!». Oni odpowiedzieli: «Mamy tylko pięć chlebów
   i dwie ryby; chyba że pójdziemy i nakupimy żywności dla wszystkich tych ludzi».
   Było bowiem około pięciu tysięcy mężczyzn. Wtedy rzekł do swych uczniów:
   «Każcie im rozsiąść się gromadami mniej więcej po pięćdziesięciu!».
   Uczynili tak i rozmieścili wszystkich. A On wziął te pięć chlebów i dwie ryby,
   spojrzał w niebo i odmówiwszy nad nimi błogosławieństwo, połamał i dawał
   uczniom, by podawali ludowi. Jedli i nasycili się wszyscy, i zebrano jeszcze
   dwanaście koszów ułomków, które im zostały.(Łk 9, 12-17)

  • Gdy Jezus odchodził stamtąd, szli za Nim dwaj niewidomi, którzy wołali głośno:
   «Ulituj się nad nami, Synu Dawida!». Gdy wszedł do domu,
   niewidomi przystąpili do Niego, a Jezus ich zapytał: «Wierzycie, że mogę to uczynić?».
   Oni odpowiedzieli Mu: «Tak, Panie!». Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc:
   «Według wiary waszej niech wam się stanie!». I otworzyły się ich oczy,
   a Jezus surowo im przykazał: «Uważajcie, niech się nikt o tym nie dowie!».
   Oni jednak, skoro tylko wyszli, roznieśli wieść o Nim po całej tamtejszej okolicy. (Mt 9, 27-31)

  • Jezus natomiast udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów
   w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On usiadłszy, nauczał ich.
   Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę,
   którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli
   do Niego: «Nauczycielu, tę kobietę dopiero pochwycono na cudzołóstwie.
   W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co mówisz?».
   Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć.
   Lecz Jezus nachyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu
   Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: «Kto z was jest bez grzechu,
   niech pierwszy rzuci na nią kamień». I powtórnie nachyliwszy się,
   pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić,
   poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta,
   stojąca na środku. Wówczas Jezus podniósłszy się, rzekł do niej:
   «Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił?». A ona odrzekła:
   «Nikt, Panie!». Rzekł do niej Jezus: «I Ja ciebie nie potępiam.
   Idź, a od tej chwili już nie grzesz!». (J 8, 1-11)

  • Było to przed Świętem Paschy.
   Jezus wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca,
   umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy,
   gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty syna Szymona, aby Go wydać,
   wiedząc, że Ojciec dał Mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie,
   wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał.
   Potem nalał wody do miednicy. I zaczął umywać uczniom nogi i
   ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. (J 13, 1-5)

  • Gdy przyszli na miejsce, zwane «Czaszką»,
   ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po prawej,
   drugiego po lewej Jego stronie. Lecz Jezus mówił: «Ojcze, przebacz im,
   bo nie wiedzą, co czynią». Potem rozdzielili między siebie Jego szaty,
   rzucając losy. (Łk 23,33-34)  4. Podsumowanie treści:

  W Sercu Jezusa każdy człowiek ma swój dom.
  Pan Jezus kocha wszystkich tak samo i chce, aby każdy człowiek
  z Nim się spotkał. On pomaga nam w życiu, abyśmy mogli tak jak
  On czynić dobro, mieć dobre serce. Jezus jest naszym najlepszym Przyjacielem.
  Kiedy się z Nim często spotykamy i rozmawiamy,
  stajemy się do Niego podobni.
  Nasze serce jest coraz bardziej podobne do Jego Serca.


  Obejrzyj filmik

  5. Modlitwa:

Zdalne nauczanie 5-latki 15.06.2020Zdalne nauczanie “Biedronki” 15.06.2020