KONKURS

1 października 2019
 • DROGIE DZIECI I Rodzice Przedszkole w Czarnej ogłasza konkurs wewnętrzny pt. „W krainie figur geometrycznych”

  Celem konkursu jest:
  – rozwijanie inwencji twórczej dzieci przez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych z wykorzystaniem materiałów i technik,
  -rozbudzanie wyobraźni i kreatywnego myślenia,
  – wzmacnianie więzi rodzinnych, radości ze wspólnego tworzenia i działania,
  – utrwalenie wyglądu i nazw figur geometrycznych.
  Regulamin konkursu:
  1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 3-5 letnich.
  2. Prace plastyczne w formacie A4 powinny zawierać obrazek z figurami geometrycznymi. Technika płaska, dowolna.Prace należy dostarczyć do dn. 23 IX 2019 r. Oceniana będzie wartość estetyczna pracy, pomysłowość.
  4. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci z Publicznego Przedszkola w Czarnej. Uczestnik konkursu przynosi tylko jedną pracę.
  5. Każda praca powinna być opatrzona metryczką, umieszczoną z tyłu pracy: imię i nazwisko dziecka, wiek, grupa.
  6. Prace zostaną zaprezentowane na zorganizowanej wystawie w przedszkolu.
  7. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni przez Jury (nauczycielki, przedstawiciel Rady Rodziców)
  8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25 IX 2019r. Lista laureatów wywieszona na tablicy ogłoszeń.
  9. Premiowane będą miejsca I, II, III, wyłonione zostaną również wyróżnienia.Rozdanie nagród na uroczystości „Pasowanie na przedszkolaka”
  Życzymy ciekawych pomysłów !

Świętujemy Powitanie Jesieni i Dzień PrzedszkolakaRozstrzygnięcie konkursu „W krainie figur geometrycznych”