Język angielski 5-latki 02.06.2020

2 czerwca 2020

 • Hello!

  Dziś pracujemy na stronie 52 i 53. It’s sunny.

  1.Rozgrzewka: Odpowiedzcie na pytanie How’s the weather today? Jaką mamy dziś pogodę?

  Is it sunny?
  Is it cold?
  Is it cloudy?
  Is it windy?
  Is it raining?


  2. Otwieramy podręcznik na stronie 52 i 53.
  Przypominamy sobie nazwy kolorów śpiewając piosenkę o mieście nagranie nr 7 lub karaoke nr 8.
  Tekst:
  In the red, red town. Was a red, red house. In the red, red house . Was a red, red bed. In the red, red bed. Was a red, red cat. And that is that.

  kolejne zwrotki i kolory – In the yellow / orange/ brown / green town…


  3. Uczymy się wiersza Summer nagranie 40.
  Przypominamy sobie wcześniej wszystkie pory roku: spring, summer, autumn, winter.

  Summer is sunny. Unosimy wysoko piąstki i otwieramy dłoń, przedstawiając słoneczko z promykami. Summer is hot. Pocieramy ręką czoło. In the summer I swim a lot. Pływamy w powietrzu. 4. Na zakończenie utrwalamy pory roku oglądając

  Thank you! Bye, bye!

Język angielski 01.06.2020Zdalne nauczanie “Biedronki” 02.06.2020