PROCEDURA IV Dotyczy regulaminu organizacji wycieczek i spacerów

22 lutego 2019

  • PROCEDURA IV Dotyczy regulaminu organizacji wycieczek i spacerów

B. Zapewnienie bezpieczeństwa podczas zajęć dodatkowychPROCEDURA V Dotyczy przypadku gdy wychowawca otrzymuje informacje, że istnieje sytuacja, w której dziecko pozostawione jest w domu bez opieki