• INFORMACJA DO RODZICÓW

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki od 29 marca do 11 kwietnia 2021
  ograniczone będzie stacjonarne funkcjonowanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
  w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.
  Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  W związku z powyższym przez dziennik elektroniczny zamieszczane będą scenariusze do pracy z dziećmi na każdy dzień.

  Placówki wychowania przedszkolnego mają obowiązek prowadzić zajęcia stacjonarne
  dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci osób zatrudnionych
  w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
  a także innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.

  Na wniosek rodziców, którzy spełniają warunki określone w rozporządzeniu MEiN z dnia 26 marca 2021,
  mogą zostać zorganizowane zajęcia w przedszkolu dla tych dzieci.
  W tym celu proszę zainteresowanych rodziców o zapoznanie się z treścią rozporządzenia MEiN
  oraz złożenie, do dyrektora przedszkola załączonego wniosku.

  – Wniosek o objęcie opieką

  – Rozporządzenie MEiN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.

 • POWITANIE WIOSNY!!

  19 marca w naszym przedszkolu odbyło się „Powitanie Wiosny”. Z tej okazji wszystkie przedszkolaki przygotowały krótkie wiosenne przedstawienia.
  Dzieci ubrane w piękne wiosenne stroje tańcem, wierszem i piosenkami przywitały najpiękniejszą porę roku – Wiosnę…

 • Drogie Dzieci i Rodzice
  Zapraszamy do udziału w konkursie przedszkolnym

 • pt. „Moja własna książeczka”


  Głównym celem konkursu jest zainteresowanie dzieci książką i czytelnictwem oraz inspirowanie dzieci i rodziców do wspólnej aktywności twórczej.

  CELE KONKURSU:

  – rozwijanie zainteresowań czytelniczych , literackich, wrażliwości artystycznej i wyobraźni uczestników;
  – zachęcenie do twórczych poszukiwań w obrębie formy książki;
  – odkrywanie radości tworzenia i obcowania z pięknem i książką;
  – integracja twórczości plastycznej i literatury;
  – wzmacnianie więzi rodzinnych, radości ze wspólnego tworzenia i działania;
  – integracja rodziców i dzieci lub starszego rodzeństwa.

  Regulamin konkursu:
  1. Przedmiotem konkursu jest napisanie bajki lub opowiadania o tematyce dziecięcej, skierowanej do dzieci
   w wieku przedszkolnym. Książeczka z tekstem ( drukowanym lub pisanym) powinna być ozdobiona ilustracjami wykonanymi dowolną technika płaską.
  2. Wielkość książki – format A4, okładka z tytułem oraz 4 strony.
  3. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 3-5 letnich.
  4. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci z Publicznego Przedszkola w Czarnej. Uczestnik konkursu przynosi tylko jedną pracę.
  5. Każda książeczką powinna być opatrzona metryczką, umieszczoną na ostatniej stronie: imię i nazwisko dziecka, wiek, grupa.
  6. Prace zostaną zaprezentowane na zorganizowanej wystawie w przedszkolu i przeczytane dzieciom.
  7. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni przez Jury (nauczycielki, przedstawiciel Rady Rodziców).
  8. Prace należy składać do 09.04.2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 13.04.2021r. Lista laureatów zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń.
  9. Premiowane będą miejsca I, II, III, wyłonione zostaną również wyróżnienia. Oceniana będzie treść i walory artystyczne pracy.
  10. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

   zgoda/oświadczenie

  11. Życzymy ciekawych pomysłów!

 • 10-marca Dzień Mężczyzn

  10 marca dziewczynki nie zapomniały o święcie swoich kolegów.
  W tym dniu obchodzony jest DZIEŃ MĘŻCZYZN.
  Mimo, że “męskie” święta nie są tak popularne jak “kobiece”,
  to nie mniej jednak stanowią doskonałą okazję do złożenia życzeń…

 • 8-marca Dzień Kobiet

  8 MARCA W tym szczególnym dniu wszyscy chłopcy w każdej grupie składali życzenia wszystkim dziewczynkom.
  Nie obyło się bez drobnych upominków. Z dziewczęcych buź uśmiech nie schodził przez calutki dzień,
  a chłopcy zachowywali się jak prawdziwi gentelmani, byli przemili, uczynni i sympatyczni:)

 • REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA 2021/2022

  Szanowni Państwo!

  Lista Kandydatów zakwalifikowanych do przedszkola będzie wywieszona
  na tablicy Rekrutacja w budynku Przedszkola dnia 03.03.2021 o godzinie 14.00.

  W związku z obwiązującą ustawą o danych osobowych RODO
  zabrania się fotografowania list związanych z rekrutacją.
  W czasie sprawdzania prosimy o zachowanie reżimu sanitarnego.

 • Walentynki

  Dzień Świętego Walentego

  To dzień dobry dla każdego!

  Dzień Świętego Walentego obchodzony jest na całym świecie jako święto miłości. Dzięki dekoracjom w naszym przedszkolu my również poczuliśmy klimat tego święta…

 • Tłusty czwartek

  „Powiedział Bartek, że dziś tłusty czwartek,
  a Bartkowa uwierzyła, dobrych pączków nasmażyła”-
  mówi staropolskie przysłowie.

  Tymi słowami rozpoczął się w naszym przedszkolu słodki dzień – Tłusty czwartek…..

 • REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA 2021/2022

  Szanowni Państwo!

  W dniu 8 lutego 2021 r. rozpoczynamy rekrutację do Publicznego Przedszkola w Czarnej.

  W dniach: od 8 do 26 lutego 2021 r. do godz. 15:00 należy złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola
  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

  Komplety dokumentów (wniosek wraz z załącznikami) znajdą Państwo:

  – na stronie internetowej przedszkola (druki do pobrania) ;
  – w budynku przedszkola z zachowaniem reżimu sanitarnego.

  Wnioski wraz z kompletem załączników przyjmowane są w przedszkolu w wersji papierowej w godzinach pracy przedszkola.

  W przedszkolu obowiązuje reżim sanitarny: maseczki, dystans, dezynfekcja.
  Osoby składające wnioski o przyjęcie do przedszkola są zobowiązane przestrzegać w/w zasad.

  Szanowni Państwo!
  Proszę o szczegółowe zapoznanie się z terminami rekrutacji.
  Prawidłowe wypełnienie wniosków może zaważyć na przyjęciu lub nieprzyjęciu dziecka do przedszkola.

  Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022. • Bal karnawałowy 2021

  Karnawał to czas balów i tanecznych szaleństw, którym towarzyszy muzyka i zabawa.
  Dzieci z naszego przedszkola również miały okazję wspólnie zintegrować się na balu….

 • POMAGAMY ZWIERZĘTOM

  W naszym przedszkolu zakończyła się zbiórka karmy dla zwierząt do schroniska „Azyl” w Dębicy. W dniu 07.01.2021 r. organizator i koordynator akcji Pani Anna Ekiert zawiozła zebraną karmę do przytuliska dla zwierząt…..

 • LAUREATKA KONKURSU

  Milenka Dziedzic z grupy “Motylki” otrzymała wyróżnienie w powiatowym konkursie
  plastycznym pod hasłem “ Zdrowie nasz skarb”, którego organizatorem była Powiatowa
  Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Dębicy….

 • SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM

  “Witaj nam w przedszkolu Mikołaju miły,
  na piękne prezenty dzieci zasłużyły”…

 • Pieczemy pierniczki

  Święta tuż tuż, więc w naszym przedszkolu nadszedł czas na pieczenie i dekorowanie świątecznych pierniczków…

 • Drodzy Rodzice!

  W związku z kwarantanną grupy II „Muchomorki”,
  nauczanie zdalne dla dzieci z tej grupy będzie odbywało się za pomocą e- dziennika.
  Prosimy rodziców o pobieranie materiałów do nauki zdalnej.

 • „Światowy Dzień Pluszowego Misia”

  „Mały, duży, bury, kolorowy, milutki, z kokardą, w kubraczku.”
  Każdy posiada własnego ulubionego misia pluszowego. Jest to jedna
  z najpopularniejszych zabawek dla dzieci. Mimo coraz nowocześniejszych i coraz atrakcyjniejszych zabawek, moda na misie nie przemija….

 • „W zdrowym ciele, zdrowy duch”

  Gimnastyka korekcyjna: wyrabianie sprawności ruchowej dzieci
  z wykorzystaniem różnorodnych metod i zabaw- tor przeszkód w roli głównej “Muchomorki” “Słoneczka ” i ” Motylki” .

 • „JAK POWSTAJE KSIĄŻKA”

  W naszym przedszkolu w roku szkolnym 2020/2021 realizowana jest innowacja pedagogiczna pt. „Książeczka na skrzydełkach”….

 • „Pasowanie na Przedszkolaka”

  „Pasowanie na przedszkolaka” to wyjątkowa uroczystość dla przedszkolaków.
  W naszym przedszkolu miała ona miejsce 13.11.2020 r. Dzieci z grupy I „Biedronki”, grupy II „Muchomorki”,
  grupy III „Motylki” i grupy IV „Słoneczka”
  zaprezentowały swoją część artystyczną. Dla wszystkich przedszkolaków było to ogromne przeżycie, ale trzymały się bardzo dzielnie…

 • „Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej”

  Jednym z podstawowych elementów wpływających na zdrowy i harmonijny rozwój dziecka jest prawidłowa postawa ciała.
  Podczas zajęć dzieci podnoszą ogólną sprawność fizyczną, rozwijają koordynację ruchową i usprawniają motorykę. ….

 • „Narodowe Święto Niepodległości”

  Dzień 11 listopada to jedna z najważniejszych dat w historii naszej Ojczyzny. Po wieloletniej niewoli Polska odzyskała niepodległość…

 • „Z wizytą u stomatologa”

  W pierwszym tygodniu listopada w grupach dzieci 5-letnich realizowany był temat
  “Dbamy o zdrowie”…

 • „SŁUCHANIE BAJEK”

  Bajki, które zostały napisane przez dzieci z rodzicami są chętnie czytane przez nauczycielki..

 • „ŚWIATOWY DZIEŃ ZWIERZĄT W PRZEDSZKOLU”

  4 października obchodzony jest „Światowy Dzień Zwierząt”. W naszym przedszkolu uczciliśmy to święto 5 października…

 • Uwaga, zbiórka!!!

  Publiczne Przedszkole w Czarnej
  ogłasza zbiórkę karmy dla schroniska „Azyl” w Dębicy
  Zbieramy karmę dla psów i kotów
  (karma sucha oraz w puszkach).
  Zbiórka rusza od 3 listopada
  i potrwa do 30 listopada.
  Dary można zostawiać w placówce
  w godzinach od 06:30 do 16:00.

  Za życzliwość wszystkich darczyńców, z góry
  BARDZO DZIĘKUJEMY!

 • „KONKURS”

  W miesiącu październiku w naszym przedszkolu był zorganizowany konkurs plastyczno- literacki pt. “Opowiadanie o zwierzetach”….

  Wpłynęło 4 prace. Jury w składzie: Pani Dyrektor Przedszkola, przedstawiciel Rady Rodziców i nauczycielki przedszkola wyłoniło zwycięzców konkursu:

  Grupa I 3-latki “Biedronki” I miejsce zajęła praca Duś Sabinki z mamą pt. “Leśni Przyjaciele”

  Grupa II 4-latki “Muchomorki” I miejsce zajęła praca Natalki Kosińskiej z mamą pt. “Nowy przyjaciel w wesołym przedszkolu”.

  Grupa III 5-latki “Motylki” I miejsce zajęły dwie prace:
  1. “Flaming w cytrusowej krainie” praca Milenki Dziedzic z mamą
  2. “Przygody małej małpki” praca Filipka Pych z mamą

  OTO LAUREACI KONKURSU

  Nagrody zostały zasponsorowane przez jednego z rodziców, któremu serdecznie dziękujemy.

  Laureatom serdecznie gratulujemy. Dziękujemy Rodzicom za poświęcony czas i zaangażowanie. Zapraszamy do galerii prac.

 • „Zajęcia taneczne w przedszkolu”

  W naszym przedszkolu organizowane są zajęcia taneczne, w których chętnie uczestniczą przedszkolaki….

 • „POWITANIE JESIENI”

  22 września 2020 r. zgodnie z tradycją w naszym przedszkolu odbyło się “Powitanie Jesieni”, gdyż tego dnia kończy się astronomiczne lato, a zaczyna się kolejna pora roku – jesień….

 • „Dzień Przedszkolaka”

  20 września – to dzień ważny dla wszystkich przedszkolaków w całej Polsce,
  gdyż w 2013 r. Sejm przyjął uchwałę ustanawiającą ten dzień Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka. …

 • Drodzy Rodzice!

  Rozpoczęcie roku przedszkolnego odbędzie się 1 września 2020r.
  Zatem zapraszamy do przedszkola wszystkie dzieci przyjęte na rok szkolny 2020/2021.

  WAŻNE INFORMACJE:

  1. Informujemy, że przedszkole będzie funkcjonowało zgodnie z obowiązującymi wytycznymi GIS, czyli w tzw. reżimie sanitarnym.

  Zgodnie z aktualnymi wytycznymi i możliwościami organizacyjnymi naszego przedszkola,
  w grupie przedszkolnej będzie mogło znajdować się maksymalnie 25 dzieci.

  2. Dzieci przyprowadzamy w godzinach : gr. II, III, IV do 8.30; gr. I do 9.00.

  Opiekunowie poszczególnych grup:

  Gr. I opiekun Anna Ekiert
  Gr. II opiekun Danuta Para
  Gr. III opiekun Barbara Dziedzic
  Gr. IV opiekun Anna Socha

  3. Dzieci nie przynoszą ze sobą żadnych zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.
  Na terenie przedszkola obowiązuje zakaz pozostawiania rowerków, hulajnóg, itp. sprzętu.

  4. Rodzice przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola (jeden opiekun na dziecko) zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego (1,5m.)
  w stosunku do pracowników przedszkola oraz innych rodziców i dzieci. W placówce będzie mogła przebywać ograniczona liczba osób.
  Przy wejściu do przedszkola będzie umieszczony płyn dezynfekujący oraz kartoniki z cyferkami, z którymi należy wchodzić do przedszkola.
  W przypadku braku kartoników należy poczekać z dzieckiem przed wejściem, aż osoby przebywające w przedszkolu zwrócą kartonik i wówczas będzie można wejść do środka.

  5. Wszystkich rodziców obowiązuje osłona ust i nosa oraz zdezynfekowanie rąk przed wejściem do budynku.
  6. Rodzic przebiera dziecko w szatni i odprowadza pod drzwi sali (rodzic nie wchodzi z dzieckiem na salę).
  7. Bezwzględnie przyprowadzamy do przedszkola dzieci zdrowe! W przypadku najdrobniejszej infekcji prosimy dziecko pozostawić w domu.
  W razie zauważenia niepokojących objawów rodzic natychmiast będzie zobowiązany odebrać dziecko z przedszkola.

  Prosimy zapoznać się z poniższymi dokumentami

  Dokumenty do pobrania / wydrukowania:

 • DRODZY RODZICE
  KOCHANE DZIECI
  Z OKAZJI ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
  PRAGNIEMY PODZIĘKOWAĆ WSZYSTKIM RODZICOM ZA KOLEJNY ROK PRACY, WYSIŁKU, ZA WSZYSTKO CO DOBRE.
  DOCENIAMY WASZE WSPARCIE, ZAANGAŻOWANIE
  I POŚWIĘCONY CZAS JAKI PAŃSTWO WKŁADALIŚCIE W ZDALNĄ EDUKACJĘ WASZYCH DZIECI.

  BEZ WAS NIE OSIĄGNĘLIBYŚMY TAK WIELE.
  JESTEŚCIE PAŃSTWO WSPANIALI.

  NASZYM ABSOLWENTOM ŻYCZYMY POWODZENIA I SUKCESÓW W SZKOLE
  WSZYSTKIM ŻYCZYMY UDANYCH I SŁONECZNYCH WAKACJI, WOLNYCH OD TROSK CODZIENNEGO ŻYCIA,
  DOBREGO WYPOCZYNKU, OKAZJI DO UŚMIECHU, WIELU CHWIL WARTYCH WSPOMNIEŃ
  I SZCZĘŚLIWEGO POWROTU DO PRZEDSZKOLA.

  DYREKTOR WRAZ Z NAUCZYCIELAMI PRZEDSZKOLA

 • Dziś zakończenie roku szkolnego.

  Przygotowaliśmy dla Was galerię Waszych prac, która znajduje się w zakładce poszczególnych grup.

  Zapraszamy!!

 • Gminny konkurs plastyczny- „Zawodowy zawrót głowy”


  Nasze przedszkole w ramach realizacji innowacji „Mały przedszkolak poznaje zawody” ogłosiło konkurs plastyczny „Zawodowy zawrót głowy”.
  W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną CIVID- 19 otrzymaliśmy 4 prace. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

  Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i nadesłane prace.

 • Drodzy Rodzice!!!

  Nasze przedszkole chciało by rozpocząć spotkania za pomocą aplikacji Microsoft Teams.
  W tym celu prosimy o zapoznanie się z instrukcją logowania do platformy. Hasła i nazwy użytkowników prześlemy mailem.
  Prosimy o informacje zwrotną do nauczycieli czy udało się zalogować. Zachęcamy do skorzystania z proponowanej oferty.


  Instrukcja, jak założyć program Microsoft Teams:

  1. Zainstaluj (jeśli nie masz) przeglądarkę Google Chrome lub Opera.
  2. Wpisz w wyszukiwarce adres
   teams.microsoft.com
  3. W okienku logowania wpisz swój adres e-mail, który otrzymałeś (-aś) w mailu z przedszkola.
  4. Następnie wpisz wygenerowane hasło tymczasowe, które również otrzymałeś (-aś) w mailu.
  5. Zmień hasło tymczasowe. Nowe zapisz sobie, żeby nie zapomnieć.
  6. Jesteś w programie Microsoft Teams.
  7. Jeśli system zapyta (pojawi się komunikat) – Czy chcesz pobrać aplikację Teams, czy korzystać z niej w przeglądarce internetowej, proponuję pobranie aplikacji i jej zainstalowanie (jest to bardzo proste). Dzięki temu, wszystko działa nieco sprawniej, niż w przypadku korzystania z aplikacji online, choć tak też można, bez żadnych przeszkód.
  8. Zanim zaczniesz korzystać z aplikacji, obejrzyj filmik https://youtu.be/x2cmKX-HY4k (od 5 min 20 s)
  9. Myślę, że szereg innych przydatnych opcji, choćby chat, odkryjecie sami, jako że wykonuje się to intuicyjnie. Przy okazji prowadzonych spotkań można dopytać nauczyciela o szczegóły.
  10. Przez aplikację Teams możecie się kontaktować między sobą, nie tylko podczas zajęć. Podczas spotkań możecie się między sobą dzielić umiejętnościami korzystania z aplikacji.

  DYREKTOR I NAUCZYCIELE

 • Lista dzieci przyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym w Publicznym Przedszkolu w Czarnej na rok szk. 2020/2021
  1. Augustyn Klaudia
  2. Barwacz Tobiasz
  3. Boroń Igor
  4. Chrabąszcz Martyna
  5. Cieśla Aleksandra
  6. Ciurkot Nina...
 • Ogłoszenie

  Informujemy, że rekrutacja uzupełniająca (na 2 wolne miejsca) do Publicznego Przedszkola w Czarnej na rok szkolny 2020/2021 odbędzie się w dniach 16.03- 18.03.2020 r. Zainteresowanych rodziców prosimy o składanie wniosków do komisji rekrutacyjnej w wyżej wymienionym terminie.

 • Ogłoszenie

  Publiczne Przedszkole w Czarnej informuje, że rekrutacja dzieci do przedszkola na nowy rok szkolny 2020/2021 odbywać się będzie w dniach od 10 lutego do 28 lutego 2020 r.

 • „Teatr każdej sztuki” z Nowego Sącza

  W dniu 11.03.2020 r. w naszym przedszkolu w ramach innowacji pedagogicznej „Mały przedszkolak poznaje zawody” gościł teatrzyk kukiełkowy z bajką „O straszliwym smoku i dzielnym szewczyku, przepięknej królewnie i królu Gwoździku”…

 • Bal karnawałowy

  Karnawał to miła tradycja przepełniona wesołą zabawą, muzyka, radością oraz tańcami, gdzie ważnym elementem w tym okresie są organizowane bale…

 • Spotkanie z weterynarzem

  W ramach realizacji innowacji pedagogicznej “Mały Przedszkolak poznaje zawody” w środę 12.02.2020 r. nasze przedszkole odwiedził weterynarz z Lecznicy zwierząt w Czarnej…

 • Spotkanie z informatykiem

  Dnia 10.02.2020 r. dzieci z pięciolatków odbyły wycieczkę do Szkoły Podstawowej w Czarnej celem oglądnięcia pracowni komputerowej…

 • Klub Małego Wolontariusza dziękuje wszystkim, którzy włączyli się do akcji charytatywnej “Misie Ratownisie” i przekazali maskotki.

 • Spotkanie z farmaceutką

  Kolejną ciekawą wizytą w naszym przedszkolu w ramach innowacji pedagogicznej o poznawaniu zawodów było spotkanie z panią Agnieszką Gałda-Paściak- która pracuje w aptece Witaminka…

 • Projekt „Czytamy dzieciom”

  W dniu 29.01.2020 r. gościliśmy w naszym przedszkolu uczniów III Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie: Kingę Majewską, Barbarę Puzon, Przemysława Panek i Stanisława Urbańskiego…

 • „Dziś dla Babci słońce mamy
  i całuski dla Dziadziusia”

  W dniu 10.01.2020 r. w Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Czarnej odbyła się uroczystość z okazji Święta Babci i Dziadka. Zaproszeni goście licznie przybyli, aby podziwiać występy swoich wnucząt…

 • Spotkanie z florystką

  Realizując innowację pedagogiczną o poznawaniu zawodów przyszedł czas na poznanie zawodu florystki.
  Kim jest florysta? Czym się zajmuje? Na te pytania poznały odpowiedzi dzieci z naszego przedszkola…

 • „Misie ratownisie- podziel się pluszakiem”

  Dzieci z naszego przedszkola wraz z Klubem Małego Wolontariusza włączają się do akcji charytatywnej „Misie Ratownisie- podziel się pluszakiem”.Akcja polega na zbiórce pluszowych maskotek, które będą rozdawane dzieciom poszkodowanym w wypadkach oraz będą dla nich wsparciem w trudnych chwilach. Pluszaki rozdawać będą strażacy z Państwowej Straży Pożarnej oraz ratownicy Pogotowia Ratunkowego.
  Zbiórka misiów będzie trwała do 02.02.2020 r.

  Dziękujemy za wsparcie tego przedsięwzięcia!

 • Klub Małego Wolontariusza
  Dziękuje wszystkim Rodzicom za zaangażowanie się przy zbiórce nakrętek dla chorej Różyczki.
  Ta akcja to wyraz dobroci i chęci niesienia pomocy potrzebującym.

  Dziękujemy

  Od listopada uzbieramy nakrętki dla
  Oliwki i Nikoli dwóch sióstr ciężko chorych na SMA rdzeniowy zanik mięśni.
  Liczy się każda nakrętka.

  Razem zdziałamy więcej.

  • Edukacja

   Przedszkole dba o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.

  • Realizacja zadań

   Prawidłowe wykonywanie zadań służy realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy.

  • Doskonalenie efektów

   Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.

  Przedszkole otacza dzieci troską, miłością i opieką. Jest miejscem radosnej zabawy i bezpiecznego poznawania świata.
  • Czas opieki dopasowany do potrzeb

   Wychodząc na przeciw oczekiwaniom oraz potrzebom Rodziców prowadzimy grupy częściowej oraz całodniowej opieki.

  • Grupy dopasowane go wieku

   Nasi podopieczni w zależności od wieku oraz zmieniających się wymagań zostali podzieleni na cztery grupy.

  • Nasza kadra posiada wieloletnie doświadczenie
  • Posiadamy własny ogród z placem zabaw dla dzieci
  • Przedszkole usytuowane w sąsiedztwie kompleksu sportowego
  • Smaczne i zdrowe posiłki przygotowywane we własnej kuchni
  • Ciekawy program edukacyjny dostosowany do wieku przedszkolaka
  • Pozwalamy Dzieciom wydobywać i rozwijać ukryte talenty
  • Nasi wychowankowie

   Do naszego przedszkola uczęszcza osiemdziesięcioro dzieci.

  • Grupy

   Prowadzimy cztery grupy przedszkolne.

  • h
   Dostępność

   Jesteśmy dla Państwa dostępni przez około sto osiemdziesiąt godzin w miesiącu

  • %
   Zadowoleni rodzice

   Dzięki wysokim standardom wychowawczym dbamy o zadowolenie rodziców z efektów pobytu dziecka w naszym przedszkolu.

  • Posiłki w roku

   Dzięki temu że posiadamy własna kuchnię oraz doskonale wyszkolony personel możemy zapewnić Twojemu dziecku zdrowe i smaczne posiłki

  • %
   Szczęśliwe dzieci

   Od kilkudziesięciu lat dbamy o to, aby na twarzy Twojego dziecka pojawiał się uśmiech i szczęście.