Zdalne nauczanie "Muchomorki" 15.06.2020

15 czerwca 2020

 • Zadania do wykonania w dniu 15.06.2020r.

  Poniedziałek- 15.06.2020r
  Temat zajęć : “Projekt Las”
  Witamy Rodziców i Kochane Dzieci. Zapraszamy na zajęcia.


  1.Słuchanie muzyki relaksacyjnej (odgłosów lasu i śpiewu ptaków).

  Dziecko leży na dywanie z zamkniętymi oczami, słucha muzyki relaksacyjnej. Na koniec Rodzic pyta, dokąd
  przeniosła dzieci ta muzyka, z jakim miejscem się mu skojarzyła.

  2.Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej Kłótliwe drzew.

  Wstał poranek, mgłę przegonił
  i zatrzymał się nad lasem.
  Lubił patrzeć się na drzewa
  i rozmawiać z nimi czasem.
  Ale co to? Awantura!
  Buk z modrzewiem się pokłócił.
  – Pan mnie kłuje! Tak nie można!
  Niech pan sobie igły skróci.
  Świerk zaś żale miał do brzozy:
  – Pani słońce mi zasłania!
  – A pan wcale nie jest lepszy
  i nikomu się nie kłania!
  – Całą wodę dąb wypija!
  Wszystko pewnie przez te liście!
  – Mój jałowcu – nie przesadzaj,
  nie masz racji, krzewie, oczywiście!
  Młoda sosna głos zabrała:
  – Skończcie, proszę, kłótnie, spory.
  Lepiej żyjmy sobie w zgodzie,
  tak jak było do tej pory.
  Mała jestem – każdy widzi.
  Tutaj się bezpiecznie czuję.
  Pośród was tak rosnę sobie.
  Nic mi przez to nie brakuje.
  Drzewa aż się zawstydziły.
  Przeprosiły się czym prędzej.
  A na koniec obiecały:
  już nie będzie kłótni więcej!

  Rozmowa na podstawie wiersza.

  • Które drzewa są wymienione w wierszu?
  • Co kłóciły się drzewa?
  • Kto je pogodził?
  • Co powiedziała młoda sosna?
  • Jak zareagowały drzewa?

  3.Zabawa dydaktyczna Drzewa liściaste i drzewa iglaste.

  Zdjęcia drzew: buka, modrzewia, świerka, brzozy, dębu, sosny oraz krzewu jałowca.

  Rodzic prezentuje zdjęcia drzew i krzewów występujących w wierszu, omawia ich wygląd i dokonuje podziału na drzewa i krzewy iglaste
  i drzewa liściaste.

  4.Zapoznanie z budową drzewa.

  Rodzic zapoznaje dziecko z budową drzewa liściastego i części: korzenie, pień i koronę drzewa. Omawia każdą część drzewa i mówi,
  do czego ona służy. Korzenie – pobierają z ziemi pożywienie (wodę i składniki mineralne), pień – jest pokryty korą, która chroni drzewo
  przed uszkodzeniami, korona drzew, czyli gałęzie z liśćmi, także są bardzo ważne.

  5.Zabawy na świeżym powietrzu

  Zabawa orientacyjno -porządkowa Ratujemy drzewa

  Dziecko wraz z rodzicami i rodzeństwem biegają po w ogrodzie przedszkolnym. Na hasło .: Ratujemy drzewa!
  – ustawiają się wokół najbliższych drzew, podając sobie ręce, i obejmują je. Na hasło: Drzewa uratowane!
  – uczestnicy zabawy znów swobodnie biegają wokół drzew.

  Dziękujemy za dzisiaj. Pozdrawiamy!!!

Zdalne nauczanie “Biedronki” 15.06.2020Język angielski 15.06.2020