Zdalne nauczanie 5-latki 04.05.2020

4 maja 2020

 • Temat tygodnia „Moja miejscowość , mój region”

  Temat dnia „ Małe miasteczko”

  Witam wszystkie 5 –latki i ich rodziców zapraszam do zabaw i zadań, które dla Was przygotowałam.


  Zadania do wykonania:

  1.
  Na początek zabawa „ Dwie ręce , dziesięć palców” z pokazywaniem.
  Mama przeczyta wiersz, a ty pokazuj.

  Ja dziesięć palców mam,                             ( pokaż obie dłonie z rozłożonymi palcami)
  na pianinie gram.                                   ( naśladuj grę na pianinie)
  Ja dwie ręce mam,                                  ( pokaż dłonie)
  na bębenku gram.                                   ( uderzaj na przemian dłońmi o uda)
  Ja dziesięć palców mam                              ( pokaż obie dłonie z rozłożonymi palcami)
  i na trąbce gram.                                    ( naśladuj granie na trąbce)
  Ja dwie ręce mam                                   ( pokaż dłonie)
  i zaklaszczę wam.                                   ( klaszcz)
  


  2. A teraz posłuchaj wiersza M. Strękowskiej – Zaremby „Małe miasteczko”, który przeczyta ci mama.

  W małym miasteczku nie ma wieżowców,
  schodów ruchomych ni zoo,
  lecz drzew tu więcej, kwiatów i ptaków,
  które śpiewają wesoło.
  
  Dokoła rynku stoi rząd domów
  w siedmiu kolorach tęczy;
  ruch jest nieduży, spokojnie, miło,
  czasami pszczoła zabrzęczy.
  
  Czyste powietrze pachnie zielenią,
  Na niebie świeci słoneczko,
  Wszędzie jest blisko, ludzie się znają,
  Dbają o swoje miasteczko.
  


  Rozmowa na temat wiersza.

  • Jak wygląda małe miasteczko?
  • Jakie są plusy mieszkania w małym miasteczku?  Oglądnij obrazki miasta i wsi. Wskaż różnice między wsią, a dużym miastem. Jak nazywa się miejscowość , w której mieszkasz ? Jest miastem czy wsią? Ułóż z liter jej nazwę.(Pamiętaj, że nazwy miejscowości piszemy wielką literą)
  3. Zabawa ruchowa „Spacer krętą uliczką”. Potrzebna ci będzie apaszka do zawiązania oczu.

  Mama podaje określenia kierunków, np.: prosto, w prawo, w lewo, do tyłu, na przód, a ty idziesz wg poleceń.

  4. A teraz czas na zadanie w książce. Otwórz kartę pracy nr 4 na stronie 20.

  Rysuj szlaczki po śladach, potem samodzielnie.
  Narysuj w ramce ważne miejsce ze swojej miejscowości albo naklej.(może to być urząd gminy, remiza strażacka, przedszkole, szkoła, kościół…)

  5. Spacer po swojej miejscowości.

  Zadaniem dzieci na spacerze jest:
  • oglądanie i porównywanie budynków mieszkalnych,
  • zwracanie uwagi na budownictwo jedno- i wielorodzinne,
  • zachęcanie do obserwacji zmian jakie zaszły w najbliższej okolicy,
  • poznawanie nazw mijanych ulic,
  • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i przepisów ruchu drogowego.


  6. Narysuj kredkami swój dom i najbliższe otoczenie.

Język angielski 5-latki 04.05.2020Zdalne nauczanie “Biedronki” 04.05.2020