Religia "Biedronki" 28.05.2020

28 maja 2020

 • Temat: Oczekujemy na Ducha Świętego.


  1. Modlitwa

  2. Sytuacja egzystencjalna:

  Jeśli masz piórko w domu, połóż go na wyciągniętej dłoni.
  Teraz delikatnie na nie dmuchnijcie. Co się stało z piórkiem? (piórko unosi się w powietrzu, potem opada).
  Co jest potrzebne, aby piórko się poruszyło? (powietrze, podmuch, wiatr).
  Czy powietrze można zobaczyć lub odczuć? (nie można zobaczyć,
  ale widać skutki jego działania – kołyszące się drzewa, trzaskają drzwi,
  porusza się firanka, czuć chłodny powiew).

  Dzisiaj dowiemy się, jak uczniowie Pana Jezusa pewnego razu
  poczuli powiew wiatru, ujrzeli języki ognia i zobaczyli gołębicę – znaki, symbole Ducha Świętego.

  3. Wyjaśnienie głównych prawd katechezy:

  Obejrzyj filmik: Kim jest Duch Święty?

  Pan Jezus obiecał swoim uczniom, że da im Ducha Świętego, Ducha Pocieszyciela.
   I tak się stało. Pan Jezus pokazał, że jest obecny wśród nich.
   Nie muszą się już lękać, niczego obawiać. Duch Święty napełnił ich swoimi darami.
  My również możemy wzywać Ducha Świętego, możemy się do Niego modlić –
   możemy Go prosić o potrzebne łaski. Możemy prosić Ducha Świętego, 
  by był obecny w naszym życiu, by działał w nas i przez nas. 
  Pięćdziesiąt dni po Zmartwychwstaniu Pana Jezusa, tak jak obiecał, 
  zesłał swoim uczniom Ducha Świętego. Od tego momentu byli radośni 
  i napełnieni Jego mocą. To wydarzenie pokazuje, że tylko Duch Święty daje
   moc i odwagę do głoszenia Chrystusa Zmartwychwstałego.
  


  4. Podsumowanie treści:

  Na kartce papieru narysuj gołębicę – symbol Ducha Świętego.

  5. Modlitwa: posłuchaj piosenki

Zdalne nauczanie “Biedronki” 28.05.2020Zdalne nauczanie 5-latki 28.05.2020