Religia 5-latki 30.04.2020

30 kwietnia 2020

 • Temat: Zadziwiające cuda w Piśmie Świętym.

  1. Modlitwa:
  Pismo Święte, Księga święta,
  Każde dziecko to pamięta.
  Słowo Boże tam spisane, 
  Kto go słucha , niechaj wstanie.
  Sam Pan Jezus mówi z nieba,
  Jak na ziemi żyć nam trzeba.
  Byśmy wszyscy w niebie byli,
  Szczęście, wiecznym się cieszyli.


  2. Sytuacja egzystencjalna: Nieraz w życiu człowiek znajduje się w beznadziejnej sytuacji.
  Nic mu się nie układa, wszystko go przerasta, a na dodatek nieraz podupada na zdrowiu.
  W Piśmie Świętym jest opisanych wiele sytuacji, w których Pan Bóg uczynił cud.
  Więcej informacji o różnych cudach zdziałanych przez Pana Boga przybliżą wam filmiki:

  3. Zastosowanie życiowe:
  Cud – religijne określenie zjawiska lub zdarzenia, którego nie da się racjonalnie
  wyjaśnić przez odwołanie do przyczyn naturalnych, a które będąc niepojętym i niewyjaśnionym
  przez znane człowiekowi prawa natury, uważane bywa za wyraz ingerencji Boga lub sił nadprzyrodzonych.

  Pan Bóg nadal dokonuje wiele cudów w życiu człowieka.
  Aby dokonał się cud, człowiek musi całkowicie powierzyć się Bogu i głęboko wierzyć,
  że Bóg może ten cud sprawić np. uzdrowienie z ciężkiej nie uleczalnej choroby.

Zdalne nauczanie 5-latki “Motylki” 30.04.2020Zdalne nauczanie 5-latki 30.04.2020