Religia 19.06.2020

19 czerwca 2020

 • Temat Wakacje zawsze z Bogiem.
  Katechizm str. 145- 147.


  1. Modlitwa: „Aniele Boży”


  2. Sytuacja egzystencjalna:
  W kościele słychać szuranie butów, tupot nóg, szmer ludzkich głosów. 
  Właśnie skończyła się Msza Święta i zebrani na niej wierni wychodzą ze świątyni. 
  Kościół opustoszał. W miejscu, gdzie przed chwilą siedział kolorowy tłum ludzi,
  zostały tylko puste ławki. 
  Nastała chwila ciszy, po czym dał się słyszeć cichutki szept pierwszej ławki, 
  stojącej przed samym ołtarzem:
      – Och – westchnęła zmartwiona. – Dziś na Mszy znowu nie było żadnych dzieci. 
  Tak tu smutno bez nich. Nie przeszkadza mi nawet,
   że czasem depczą po nas swoimi nóżkami albo wspinają się na oparcia.
      – Acha – poparła ją druga ławka. – Dzieci wnoszą tyle radości do kościoła.
   Uśmiechają się radośnie, słuchają, co mówi ksiądz, a piosenki śpiewają najgłośniej ze wszystkich.
     – I Pan Jezus tak bardzo je kocha! – odezwała się trzecia ławka.
     – Dzisiaj był smutny podczas Eucharystii. 
  Czekał na dzieci, a żadne do Niego nie przyszło. Na pewno płacze teraz w tabernakulum. 
     – Czemu dzieci już nie przychodzą do kościoła? – zapytała bardzo mała ławka, 
  stojąca pod ścianą. – Czy przestały kochać Jezusa? Nie odwiedzają Go wcale. 
  Nie ma ich na Mszy, nie uczestniczą w adoracji ani w żadnych nabożeństwach.
   Pan Jezus czeka na nie każdego dnia, wypatruje oczy tak mocno, że aż lecą Mu łzy, a dzieci nie ma. 
  Wszystkie ławki milczały przez chwilę, zastanawiając się nad tym problemem.
  Potem odezwała się największa i najstarsza ławka z tyłu kościoła: 
     – Dzieci zapomniały o Panu Jezusie, bo są wakacje. 
     – Wakacje? – wyszeptały głośno wszystkie ławki. – Co to są wakacje? 
     – To czas, w którym dzieci nie muszą chodzić do szkoły.
   Odpoczywają od lekcji, wyjeżdżają na wczasy i bawią się wesoło. 
  Dlatego wiele z nich zapomina o dobrym Bogu i nie zjawia się w kościele. 
     – To takie smutne! – zawołała pierwsza ławka. – Bez nich Jezus
  cierpi i w świątyni brakuje radości. Kiedy one wrócą? 
     – Wakacje trwają dwa miesiące – odpowiedziała trzecia ławka, 
  która usłyszała kiedyś, jak mówili o tym dwaj panowie. 
     – To strasznie długo! – zmartwiły się wszystkie ławki. 
     – Co my zrobimy bez dzieci przez tak długi czas? 
     – A może… – odezwała się nieśmiało bardzo mała ławka, – może dzieci
   przypomną sobie o nas wcześniej? Może nie przestały tak całkiem kochać
   Pana Jezusa i wrócą szybciej, aby odwiedzić Jego i nas wszystkie?


  3. Wyjaśnienie głównych prawd katechezy:

  Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie. (Mk 10, 14) Pan Jezus chce się spotykać nie tylko z dorosłymi, aby ich nauczać, uzdrawiać.
  Chce również spotykać się z dziećmi i im błogosławić. W czasie wakacji znajdujemy czas dla przyjaciół, lubimy się z nimi bawić, itp.
  Ważne jest, aby nie zapomnieć o najlepszym Przyjacielu – Jezusie Chrystusie
  i także w czasie wakacji Go odwiedzać.


  4. Podsumowanie treści:

  Tak jak spotykamy się zawsze z przyjaciółmi,
  tak spotkamy się z Jezusem – najlepszym Przyjacielem.

  • Gdzie można spotkać Pana Boga w czasie wakacji?
   (np. w kościele, w lesie, przy przydrożnej kapliczce, wszędzie, w pięknie przyrody, itp.)

  Narysuj w na kartce jedną z wybranych odpowiedzi.

  5. Modlitwa:

  „Gdy idziemy poprzez świat” –

Rytmika 19.06.2020Zdalne nauczanie 5-latki 19.06.2020