Religia 08.06.2020

8 czerwca 2020

 • Temat: Zapoznajemy się z pracą misjonarzy.  1. Modlitwa:

  Pomódl się w intencji biednych dzieci z krajów misyjnych – Ojcze nasz…
  Posłuchaj piosenki -


  2. Sytuacja egzystencjalna:

  Bóg pragnie zbawienia wszystkich ludzi. Chce, by każdy człowiek miał szansę usłyszeć Jego słowo,
  przyjąć je i według niego żyć. Aby każdy mógł słuchać Bożego słowo, potrzebni SA ludzie, którzy znajdą
  w sobie dość siły i odwagi, by z tym słowem docierać w najdalsze zakątki ziemi. Są to często miejsca,
  gdzie żyją ludzie o innym kolorze skóry, posługujący się innymi językiem, ubierający się zupełnie inaczej
  niż ludzie żyjący wokół nas. Ci ludzie nie słyszeli o Bogu Ojcu ani o Jezusie Chrystusie.

  3. Wyjaśnienie głównych prawd katechezy:

  Jezus Chrystus, gdy jeszcze chodził po ziemi, zostawił swoim uczniom wielki nakaz misyjny, by nauczali
  o Nim wszystkie narody.
  „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie
  zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony” (Mk 16, 15-16).

  Posłuchaj piosenki –

  Osoba, która odpowiada na wezwanie Chrystusa i decyduje się wyjechać do dalekiego kraju, 
  by mówić innym o Bogu, to misjonarz. Misjonarzami decydują się zostać zarówno księża, siostry zakonne,
  jak i ludzie świeccy. Pracują oni na misjach. Ich zadaniem jest przede wszystkim przekazywanie Dobrej Nowiny
  o Jezusie i prowadzenie ludzi ku lepszemu poznaniu Boga – to jest ich najważniejsza misja. Ale to nie wszystko,
  praca misjonarza to także opieka lekarska, uczenie zarówno dzieci, jak i dorosłych czytania i pisania, nauka uprawy
  ziemi, by dawała jak najlepsze plony.

  Historia Papieskich Dzieł Misyjnych dzieci -

  PDMD kolędnicy misyjni

  4. Modlitwa:

  Panie Jezu, wszystkie dzieci świata są Twoimi dziećmi, choć tak wiele z nich jeszcze o tym nie wie.

  Włączone przez chrzest w życie Twego Kościoła, chcemy być Twoimi apostołami i małymi “misjonarzami”

  Twojej Dobrej Nowiny. Modlimy się za naszych małych, kolorowych braci, by mogli jak najszybciej Cię poznać.

  Kochamy ich – bo są Twoimi dziećmi. Dzielimy się naszą ofiarą, by ułatwić misjonarzom ich apostolski trud.

  My także pragniemy być Twymi małymi “misjonarzami”. Amen.

Zdalne nauczanie “Muchomorki” 08.06.2020Język angielski 5-latki 09.06.2020