Procedury bezpieczeństwa i higieny w przedszkolu

  • PROCEDURA I Dotyczy przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola

   A.W przypadku nieodebrania dziecka z Przedszkola lub zgłoszenia się po dziecko osoby niemogącej sprawować opieki.
   B.W przypadku odbierania dziecka z przedszkola przez rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub w wolnym związku.
   C.Postępowanie w przypadku gdy wychowawca podejrzewa, że dziecko z przedszkola odbiera rodzic będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków.


  • PROCEDURA II Dotyczy kontaktów z rodzicami w Publicznym Przedszkolu w Czarnej
  • PROCEDURA III Dotyczy bezpieczeństwa dzieci podczas ich pobytu w przedszkolu

   A.Organizacja wyjść dzieci do ogrodu przedszkolnego
   B.Zapewnienie bezpieczeństwa podczas zajęć dodatkowych
   C.Zapewnienie bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych poza terenem przedszkola.
  • PROCEDURA IV Dotyczy regulamin organizacji wycieczek i spacerów
   •Zasady ogólne
   •Zadania dyrektora przedszkola
   •Zadania kierownika wycieczki
   •Zadania opiekuna wycieczki
   •Zasady bezpieczeństwa podczas wycieczek i spacerów