Próbna ewakuacja w Przedszkolu

23 października 2019
 • „Dzień trochę inny niż wszystkie- próbna ewakuacja w przedszkolu”

  Dnia 22.10.2019 r. w naszym przedszkolu miała miejsce próbna ewakuacja. Celem akcji było nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia, zapoznaniem ich z zasadami bezpiecznej ewakuacji, zapoznanie personelu i dzieci z praktycznym prowadzeniem ewakuacji osób przebywających w budynku. W próbnej ewakuacji pomagał nam st. kpt. Marcin Puzon z Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, a obserwatorami byli: Dowódca jednostki mł. bryg. Artur Puzon, zastępca dowódcy jednostki asp. sztab. Ryszard Maziarka. Obserwatorzy przyglądali się, jak uczestnicy ewakuacji na sygnał opuścili budynek wyznaczonymi wyjściami ewakuacyjnymi poza teren przedszkola, na kilka minut wszystkie sale przedszkolne i pomieszczenia pozostały puste. Dzieci sprawnie i szybko opuściły przedszkole a przed budynkiem czekała na nich niespodzianka- samochód ratowniczy Straży.

  W próbnej ewakuacji wzięło udział 74 dzieci z grup przedszkolnych oraz 6 nauczycieli i 6 pracowników obsługi.

  Ćwiczenia tego typu są bardzo ważne, gdyż odgrywają dużą rolę społeczną.

  Już od najmłodszych lat oswajają uczestników raz kadrę pedagogiczną i pracowników obsługi do sytuacji, w której może zaistnieć konieczność szybkiego, zorganizowanego i pozbawionego paniki. Opuszczenia miejsca zabawy i pracy.

  Próbna ewakuacja w przedszkolu na zdjęciach
Klub Małego Wolontariusza zachęca: >Światowy Dzień Poczty