Próbna ewakuacja w przedszkolu

27 października 2021

 • Próbna ewakuacja w przedszkolu

  Dnia 27.10. 2021 r w naszym przedszkolu miła miejsce próba ewakuacja przeciwpożarowa.
  Celem akcji było nabywanie przez dzieci właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia oraz zapoznanie dzieci
  i personelu w praktyczny sposób z zasadami bezpiecznej ewakuacji osób przebywających w budynku.

  Należy podkreślić, że cała akcja przebiegała sprawnie i bez zakłóceń.
  Na kilka minut wszystkie sale przedszkolne i pomieszczenia administracyjno – gospodarcze zostały puste.
  Dzieci wraz z personelem opuścili budynek przedszkola wyjściami ewakuacyjnymi w ciągu 5 minut.
  W próbnej ewakuacji udział wzięły wszystkie dzieci obecne w tym dniu w placówce oraz 11 osób dorosłych

  Ćwiczenia obserwował Pan Krzysztof Pękala – Prezes OSP w Czarnej, za jego obecność bardzo dziękujemy.

2021.10. 08 – DZIEŃ MARCHEWKI W PRZEDSZKOLUKonkurs

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other