Klub Małego Wolontariusza- Doświadczamy różnych uczuć

27 października 2019
 • Doświadczamy różnych uczuć

  W ramach Klubu Małego Wolontariatu zorganizowane zostały w grupach dzieci 5 letnich kolejne zajęcia na temat „ Doświadczamy różnych uczuć „
  Emocje towarzyszą każdemu z nas już od urodzenia. Każdego dnia doświadczamy zarówno tych pozytywnych i negatywnych. Zdarzają się sytuacje, w których tłumimy buzujące w nas uczucia. Czasem wymagają od nas tego okoliczności, czasem wymogi społeczne czy moralne. Dzieci tego jeszcze nie potrafią. Bez skrępowania wyrażają swoje uczucia, co może prowadzać do sytuacji konfliktowych, szczególnie jeśli są to emocje określane przez dorosłych jako negatywne- strach, niecierpliwość, smutek, złość, zazdrość, frustracja. Należy zaakceptować i uczyć dzieci, że nie ma złych i dobrych emocji wszystkie są potrzebne nawet złość, gniew, ale ważny jest sposób ich wyrażania i rozwiązywania.

   W naszych zajęciach dzieci:

  • uczyły się nazywać emocje na podstawie wyrazu twarzy, oczu ułożenia ust i określać sytuację w jakiej mogły się znaleźć,
  • identyfikować, nazywać i rozumieć swoje emocje i innych ,
  • wyrażać emocje w formach werbalnych i niewerbalnych ( poprzez słowo, mówienie, pisanie rysunek ruch i muzykę ),
  • dostrzegać ,że podobne sytuacje mogą wywołać różne uczucia u ludzi.

  Emocję są integralną częścią człowieka. Warto więc je rozpoznawać, nazywać i radzić sobie z nimi. 

  Doświadczamy różnych uczuć na zdjęciach
Światowy Dzień PocztyPasowanie na Przedszkolaka
Najnowsze posty
Archiwum wiadomości