Stymulująca rola bajki w rozwoju dziecka

22 listopada 2020

 • Stymulująca rola bajki w rozwoju dziecka

  Baśnie i bajki przekazują dzieciom najważniejsze prawdy o życiu, w sposób ciekawy
  i skuteczny. Poprzez bajki i baśnie dzieci się uczą dokonywania wyboru i utrwalają dobre postawy.

  Działają one na wyobraźnie i na serce dziecka, są ciekawe.
  Podczas opowiadania towarzyszy atmosfera bliskości i intymności, nadawca – odbiorca
  np. dziecko– matka (przed snem), nauczyciel – dziecko. Uczą życiowych ról.
  Dziecko w wieku przedszkolny jest wrażliwe na sztukę w różnych formach.
  Jest ciekawe świata. Poszukuje przeżyć umożliwiających mu poczucie własnej tożsamości
  w chaosie własnych doznań i doświadczeń. Ważny jest w tej dziedzinie wpływ rodziców lub opiekunów.

  Znaczący wpływ ma dziedzictwo kultury,
  jeśli jest przekazywane we właściwy sposób.
  Utwory literackie przekazują to najlepiej małemu człowiekowi.

  Bajka dostarcza wzorców, ukazuje świat fantastyczny, w którym postacie bohaterów
  i ich losy maja charakter symboli i nie liczą się z prawami rządzącymi w świecie realnym.
  Są dzięki temu bardziej wyraziste, dostępne i piękne. Odpowiadają dziecięcemu ujmowaniu świata.
  Bajka nie przeszkadza rozwojowi realnej wiedzy dziecka o rzeczywistym świecie
  wręcz przeciwnie – przez kontrast pozwala, lepiej go zrozumieć i podporządkować zdobyte doświadczenie.
  Dziecko dzięki bajkom uczy się ujmować myślowo (wyobrażeniowo) całość życiowych zdarzeń,
  zdawać sobie sprawę z ich przebiegu, wiązać w myśl poszczególne fakty
  i podporządkować je „głównej myśli przewodniej”. Zatem bajka pobudzając fantazje
  i wyobraźnie, kształci mechanizmy wyobrażeniowe i rozszerza zakres jego doświadczeń.

  Bajka przyczynia się do poznanie przez dziecko nowych rzeczy,
  zdobycia wiadomości z życia codziennego, poznać historię, geografię, prawa przyrody.

  Bajka pozwala chronić osobowość dziecka, daje możliwość gromadzenia siły
  do opanowania problemów życiowych i przeżyć wewnętrznych.

  Form przekazu bajek jest wiele.
  Szczególnie bogatą gamę możliwości dostarczają nam środki audiowizualne (magnetofon, radio, płyty, TV, komputery).
  Ale przekaz techniczny nigdy nie zastąpi przekazu żywego słowa i kontaktu ze słuchaczem.
  Gdy bajka jest pięknie opowiadana i dołączone są działania aktorskie (mimika, gesty)
  wtedy to dzieci bardzo głęboko ją przeżywają. Pięknie opowiedzianych
  lub czytanych bajek dzieci mogą (i chcą) słuchać wielokrotnie – nadal przeżywając jej treść.

  Z bajek można skutecznie korzystać w terapii,
  w nauczaniu i wychowaniu (ucząc dziecko tolerancji i cierpliwości).
  Poprzez bajkę można wprowadzić dziecko w sposób łagodny
  i bezpieczny ( bez uciekania do kłamstw), w trudne tematy, jak: miłość, pochodzenie dziecka
  itp. (oczywiście, gdy samo zapyta, np.„Mamusiu …skąd się wzięłam”).

  Bajka terapeutyczna adresowana jest głównie do dzieci (od 4-9 lat)
  ma na celu uspokojenie dziecka, zredukowanie problemów emocjonalnych
  i wspieranie rozwoju osobowego dziecka. Pozwala dziecku bez lęku spojrzeć
  na swoje problemy i uczy jak sobie z nimi radzić,
  zaczyna pozytywnie myśleć o sytuacjach trudnych – lękotwórczych.
  Dzięki bajkom tajemnicze lęki dręczące dziecko tracą swoja moc,
  staja się zwykłymi sytuacjami, w których dziecko potrafi dobrze działać.

  Bajka jest utworem, który rozwija i kształtuje osobowość.
  Dlatego już od najmłodszych lat powinniśmy wprowadzać dzieci w krainę bajek i baśni.
  Zatem
  „Czytajmy dzieciom, aby były mądre, dobre i szczęśliwe !”

Trzy rady, jak nauczyć dziecko przedszkolne samodzielności“W zdrowym ciele, zdrowy duch”