Zdalne nauczanie 5-latki 15.04.2020

15 kwietnia 2020

 • Temat tygodnia „Wiosna na wsi”
  Temat dnia „Tyle stóp , tyle kroków”

  Zadania do wykonania:


  1. Długi, krótki – ćwiczenia w mierzeniu długości.Dostrzega, mimo różnic w ułożeniu, że drogi są nadal tej samej długości.
  Ćwiczenia dotyczące zrozumienia stałości miary.

  • Czy obie drogi mają taką samą długość?  • Potem , w taki sposób by druga skręcała i pyta  • Czy teraz drogi mają taką samą długość?
  • Dlaczego uważasz, że jedna droga jest dłuższa?


  Dziecko z pomocą rodzica powinno dojść do wniosków takich , że drogi mają taką samą długość,
  bo nadal są te same wstążki, tylko przesunięte.
  Następnie pokazujemy dziecku dostępne w domu narzędzia do mierzenia,
  np. linijka, metr krawiecki, metr budowlany.
  Po tym ćwiczeniu wykonujemy z dzieckiem zadanie w karcie pracy cz.4, s.7.Olek i Ada zastanawiają się,
  która tasiemka jest dłuższa. Zastanówcie się, jak to sprawdzić.
  Kolorowanie tasiemek. Kończenie rysowania kurcząt według wzoru.
  Kolorowanie trzeciego kurczęcia, licząc od prawej strony.

  2. Zapraszam na aerobik, czyli ćwiczenia przy muzyce.

  3. Pobawimy się teraz w naśladowanie odgłosów zwierząt ale wcześniej posłuchajcie wiersza.
  Ćwiczenia ortofoniczne na podstawie wiersza Teresy Fiutowskiej „Podwórkowa awantura”

  Kura gdacze, kaczka kwacze –
  goni kurę mokrą raczej.
  Gęś też syczy, kogut pieje.
  Gwałtu! Rety! Co się dzieje?
  Ryczy krowa, świnia kwiczy,
  a indyk się rozindyczył.
  Kot mysz goni, głośno miauczy.
  – Dość awantur! Już wystarczy!
  Tak pies Burek głośno szczeka
  i już słychać go z daleka.
  Koza meczy:
  mee, mee, mee…
  – Czego psisko mądrzy się?
  
  Dla ochłody – wiadro wody
  poleją na głowy, brody!
  Wyszły z mody awantury!
  A sio, gęsi, a sio, kury! –
  Powiedziała, co wiedziała,
  białą brodą pokiwała,
  pochyliła nisko rogi.
  – Cisza! Spokój! Zejść mi z drogi!
  Awantura się skończyła,
  bo ta koza groźna była.

  .

  Odpowiedz na pytania:

  • Które zwierzęta brały udział w podwórkowej awanturze?
  • Jakie zwierzę próbowało je uspokoić? W jaki sposób to zrobiło?
  • naśladuj głos zwierzątek np, koza meczy mee,mee

  Nazwij zwierzęta przedstawione na obrazkach, podziel ich nazwy na sylaby i na głoski.
  Ułóż zdania o wybranych zwierzętach( pamiętasz, co to jest zdanie)

  4. I na koniec ostatnie zadanie. karta pracy cz4, s.8. Pokoloruj tak samo puzzle ze zdjęciami dorosłych zwierząt jak i ich dzieci.
  Nazwij mamy i ich dzieci, przeczytaj całościowo nazwy zwierząt przedstawionych na zdjęciach,
  naklej ich zdjęcia w odpowiednich miejscach.

  Dzisiaj był dzień trudnych zadań, ale myślę, że daliście radę.

Zdalne nauczanie “Muchomorki” 14.04.2020Zdalne nauczanie “Biedronki” 15.04.2020