Zdalne nauczanie 5-latki 01.04.2020

1 kwietnia 2020

 • Temat tygodnia „Wiosenne przebudzenie”
  Temat dnia „Pierwszy motyl”

  Zadania do wykonania:

  1. Zabawy z piłką w ogrodzie

  • podrzucanie piłki wysoko , nisko i łapanie jej
  • toczenie piłki raz prawą , raz lewą ręką
  • przeskakiwanie przez piłkę obunóż, na lewej nodze, na prawej nodze
  • rzucanie piłki do celu i partnera
  • próby kozłowania piłki.


  2. Praca z książką – kp, cz. 3, s.56, 57.

  3.Praca plastyczna „Pierwszy motyl” – dziecko wykonuje papierowego motyla, zna budowę motyla, wyprawka plastyczna – karta 19.

  4. Słuchanie piosenki „ Maszeruje wiosna” , nauka słów, próba samodzielnego śpiewania refrenu.

Zdalne nauczanie “Muchomorki” 01.04.2020Zdalne nauczanie “Biedronki” 01.04.2020