Spotkanie z Górnikiem

6 grudnia 2019

  • Spotkanie z górnikiem w przedszkolu

    W ramach innowacji pedagogicznej „Mały przedszkolak poznaje zawody” w Barbórkę nasze przedszkole gościło górnika. Przybył on do nas w odświętnym stroju, dzięki czemu dzieci miały okazję przyjrzeć się z bliska czapce górniczej i odznaczeniom, które górnicy otrzymują za długoletnią ciężką pracę w kopalni. Górnik wytłumaczył dzieciom jakie znaczenia mają kolory pióropusza na czapce i kto je nosi. Pokazał przedszkolakom kaski, które górnicy zakładają do pracy pod ziemią oraz lampki służące do wykrywania niebezpiecznego metanu.

    Podczas spotkania przedszkolaki miały okazję wzbogacić swoje wiadomości na temat ciężkiej i czasem niebezpiecznej pracy górników.

    Nasz gość pozwolił dzieciom przymierzyć górnicze czako, co cieszyło się dużym zainteresowaniem. Spotkanie zakończyły podziękowania dla gościa i wspólne pamiątkowe zdjęcia.

    Spotkanie z górnikiem w przedszkolu na zdjęciach
Spotkanie ze Świętym MikołajemPrzyjaciel (nie)potrzebnej książki