Rytmika 3-4 latki 17.04.2020

17 kwietnia 2020

 • RYTMIKA 17.04.2020

  Zajęcia muzyczno-rytmiczne dla dzieci w wieku przedszkolnym stanowią integralną część systemu kształcenia muzycznego. Zajęcia te rozwijają w stopniu elementarnym słuch, poczucie rytmu, koordynacje słuchowo-ruchową i wyobraźnię muzyczną.


  Muzyka jest ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój dziecka. Przeżycia związane z odbiorem muzyki mają duży wpływ na rozwój emocjonalny i estetyczny. Słuchanie muzyki pobudza także rozwój słuchu, koncentrację uwagi, pamięć muzyczną i pozamuzyczną.

  Zajęcia muzyczno-rytmiczne umożliwiają dziecku nie tylko nabywanie elementarnych wiadomości, ale przede wszystkim rozwijają jego sprawność i nawyki, które mają wpływ na dyspozycje ogólne takie jak: orientacja ruchowa ,szybkość reakcji, pamięć oraz myślenie, słuch muzyczny, śpiew. W trakcie zajęć u dzieci kształtuje się poprawną postawę ciała, poruszanie się, oraz koordynację ruchową.

  Dlatego bardzo polecam wszystkim rodzicom aby pobawić się z dziećmi w rytm muzyki, mam nadzieję, że pomogę Państwu mini scenariuszami do zajęć.  1. Na przywitanie piosenka:

  Wszyscy są, witam Was, zaczynamy - już czas!
  Jestem ja, jesteś Ty. Raz, dwa, trzy!
  


  2. Rytmiczna rozgrzewka – wykonujcie polecenia zawarte w filmiku:

  3. Nauka piosenki „W naszym ogródeczku”

  W naszym ogródeczku 
  zrobimy porządki }3razy 
  Wygrabimy ścieżki 
  przekopiemy grządki, przekopiemy grządki 
  raz, dwa, trzy. 
  
  
  Potem w miękką ziemię 
  wsiejemy nasionka }3razy 
  Będą się wygrzewać 
  na wiosennym słonku, na wiosennym słonku 
  raz, dwa, trzy. 
  
  Przyjdzie ciepły deszczyk 
  i wszystko odmieni } 3 razy 
  W naszym ogródeczku 
  grządki zazieleni, grządki zazieleni 
  raz, dwa, trzy

Zdalne nauczanie “Biedronki” 17.04.2020Rytmika 5-latki 17.04.2020