Religia 25.06.2020

25 czerwca 2020

 • Temat: Każda parafia ma swojego patrona.


  1. Modlitwa:

  Matko Nieustającej Pomocy dziś doświadczamy wielu trudności. Twój obraz mówi nam bardzo wiele o Tobie.
  On przypomina nam, że docierasz do wszystkich i pomagasz tym, którzy znajdują się w potrzebie. Pomóż nam
  zrozumieć, że nasze życie należy do innych tak samo, jak należy do nas. Maryjo, bądź nam wzorem chrześcijańskiej
  miłości, wiemy że nie możemy uleczyć każdej choroby czy też rozwiązać każdego problemu, ale z Bożą łaską, chcemy
  czynić to, co możemy. Obyśmy dla świata byli prawdziwymi świadkami tego, że miłość wzajemna ma dla nas rzeczywiste
  znaczenie. Matko Nieustającej Pomocy, niech nasze codzienne działanie objawia, że Ty jesteś dla nas przykładem.

  2. Wprowadzenie do tematu:

  Patron to osoba święta lub błogosławiona, która będąc już w niebie, opiekuje się żyjącą na ziemi osobą noszącą takie samo
  imię. Opiekuje się także powierzoną sobie grupą osób, parafian, krajem lub miastem. Każdy kościół – parafia ma swojego
  patrona. Parafia to ludzie, którzy tworzą rodzinę Bożą. Patronkom naszej parafii jest Matka Boża Nieustającej Pomocy.

  Najczęściej obraz patrona znajduje się w głównym ołtarzu, chociaż nie zawsze tak jest, dlatego warto o to zapytać swoich
  rodziców lub księdza posługującego w parafii. Na czele każdej parafii stoi ksiądz proboszcz. Naszym proboszczem jest ksiądz Stanisław Janusz.
  W naszej parafii co niedzielę spotykamy się na Mszy Świętej. Msze odprawiane są o godzinie 7.00, 9.15, 11.00, 16.00 oraz w kaplicy w Jaźwinach
  o godzinie 8.00 i 15.00.
  Podczas Mszy rodzina parafialna spotyka się z Bogiem.

  3. Historia obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy

  4. Modlitwa:

Zdalne nauczanie “Muchomorki” 24.06.2020Religia 25.06.2020