Religia 05.06.2020

5 czerwca 2020

 • Temat: Żyjemy zgodnie ze słowami Pana Jezusa.  1. Modlitwa:

  Jezu, Przyjacielu dzieci,
  Niech wielbi Cię cały świat.
  A Ty, który pozostałeś z nami w białej Hostii,
  Błogosław nas w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.  2. Sytuacja egzystencjalna:

  Każdy dorosły człowiek, wasza mama, tato, dziadek, babcia,
   panie w przedszkolu, czyli wszyscy ci, którzy zajmują się wami
   i was wychowują, byli kiedyś dziećmi. Każdy z nich na początku 
  swojego życia nie wiedział, jak powinien postępować, by dobrze 
  i mądrze żyć, by nie skrzywdzić siebie i innych. 
  To ich rodzice i dziadkowie mówili im, jak maja postępować, 
  nierzadko upominając, tłumacząc i zwracając uwagę,
   tak jak teraz robią to wasi rodzice. Każdy człowiek dorastający,
   potrzebuje przykładu, wzoru, by wiedział, w jaki sposób powinien postępować.
    3. Wyjaśnienie głównych prawd katechezy:

  Dla każdego wierzącego człowieka najdoskonalszym wzorem postępowania jest 
  sam Jezus Chrystus, który pozostawił nam swoje słowo i przez nie uczy, 
  jak mamy żyć, by osiągnąć zbawienie i móc żyć ze sobą w zgodzie i miłości. 
  Jezus Chrystus mówi do ludzi:
  „Każdego więc, kto (…) słów moich słucha i wypełnia je, można porównać 
  z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale.
   Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. 
  On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony (Mt7, 24-25)”.
  
  Obejrzyj filmik

  4. Zastosowanie życiowe:

  Dla ludzi wierzących takim fundamentem i podstawą,
   na której mogą „budować” swoje życie, jest Jezus Chrystus.
   Tylko wtedy, gdy postępujemy zgodnie z Jego słowami, możemy dobrze,
   radośnie żyć i nie krzywdzić innych. 
  Chrystus przemawia do nas także w szczególny sposób, gdy zamieszkując
   w naszych sercach, przestrzega nas przed pewnymi zachowaniami 
  i złymi uczynkami. Pan Jezus w swoim słowie przekazuje nam, 
  byśmy kochali się nawzajem i pomagali sobie.

  5. Modlitwa:

  Posłuchaj piosenki

Zdalne nauczanie 5-latki 05.06.2020Zdalne nauczanie “Biedronki” 05.06.2020