Język angielski 5-latki 11.05.2020

11 maja 2020

 • Hello! Dziś pracujemy na stronie 42 i 43 Let’s go to the park


  1. Rozgrzewka: Odpowiedzcie na pytanie How’s the weather today? Jaką mamy dziś pogodę?

  2. Otwieramy podręcznik na stronie 42 i 43.

  Prosimy dziecko o opisanie w języku polskim przedstawionego obrazka.
  Pytamy: How’s the weather? It’s sunny.
  Wśród naklejek odnajdujemy te przypisane do podanych stron.
  Prosimy dziecko o podanie koloru przedmiotu i wklejenie nalepki w odpowiednim miejscu (red, yellow, brown).
  Powtarzamy nazwy elementów ubrania z poprzedniej lekcji
  i nazywamy przedmioty naklejone, odszukujemy je na obrazku (a cap, shorts, shoes, a T-shirt, a basket, a ball).


  3.
  Bajeczka na zakończenie


  Thank you! Bye, bye!

Religia 08.05.2020Zdalne nauczanie “Biedronki” 11.05.2020