Język angielski 08.06.2020

8 czerwca 2020

 • Hello!


  Dziś powtórzymy nazwy zwierzątek i pouczymy się czasowników:

   clap – klaskać
    fly – latać
    stomp – stąpać
    swim – płyać
    climb – wspinać się
    run – biegać
    sing – śpiewać
    dance - tańczyć


  Oglądamy piosenkę

  Rodzic pyta: Can you (clap)?
  Dziecko odpowiada Yes, I can. lub No, I can’t.

  Prosimy dziecko aby pokazywało wybrany czasownik,
  poznany podczas lekcji, a zadaniem rodzica jest jego odgadnięcie.

  Thank you! Bye, bye!

Zdalne nauczanie 5-latki 08.06.2020Język angielski 5-latki 08.06.2020