„Czyste powietrze wokół nas”

28 kwietnia 2022

  • „Czyste powietrze wokół nas”

    W roku szkolnym 2021/2022 po raz kolejny przystąpiliśmy do programu Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”. Program realizowany jest ze współpracą Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

    Celem programu jest wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymu, zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego, zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów oraz zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym. W tym celu do przedszkola zaprosiliśmy Panią Martę Kusek, higienistkę szkolną. Zaproszony gość wygłosił pogadankę na temat szkodliwości dymu tytoniowego i zagrożeń jakie może nieść dym z papierosa na życie człowieka. Pani Marta pokazała również dzieciom ilustrację, na której przedstawiony był skład jaki zawiera papieros.

    Na podsumowanie pogadanki Pani higienistka zaprosiła wszystkie dzieci do obejrzenia bajki związanej z powyższą tematyką zajęć.

    Za ciekawą pogadankę i poświęcony czas Pani Marta otrzymała od naszego przedszkola dyplom z podziękowaniem, a dzieci nagrodziły zaproszonego gościa gromkimi brawami.„PRZEDSZKOLAKI Z WIZYTĄ W TEATRZE”Obchody Święta Konstytucji 3 Maja i Święta Flagi w Przedszkolu

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other