Religia "Biedronki" 14.05.2020

14 maja 2020

 • Temat: Msza Święta spotkaniem z Jezusem Zmartwychwstałym.


  1. Modlitwa: Idzie mój Pan

  “Idzie mój Pan”

  Idzie mój Pan – On teraz biegnie, by spotkać mnie. (Ref.)

  1. Mija góry, łąki, lasy, by Komunii stał się cud.
  On chce Chlebem nas nakarmić,
  by nasycić życia głód. – Idzie mój Pan…

  2. Mija góry, łąki, lasy by Komunii stał się cud.
  On Krwią Swoją nas napełni,
  W sercach naszych sprawi cud. – Idzie mój Pan…

  2. Wyjaśnienie głównych prawd wiary:

  Co to jest Eucharystia?

  Jest Ofiarą Ciała i Krwi Pana Jezusa, którą on ustanowił,
  aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża
  i tak powierzyć Kościołowi pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania.
  Jest znakiem jedności, więzią miłości, ucztą paschalną, podczas której przyjmujemy Chrystusa,
  duszę napełniamy łaską i otrzymujemy zadatek przyszłej chwały.
  Baranek wielkanocny symbolizuje zmartwychwstałego Jezusa.
  Jezus umarł za moje i twoje grzechy, choć był niewinny.
  Obejrzyj filmik i postaraj się jak najwięcej zapamiętać

  3. Zastosowanie życiowe:

  4. Zadanie domowe:

  Narysuj na kartce papieru jak ty i twoja rodzina, uczestniczycie we Mszy Świętej.

  5. Modlitwa:
  Dziękuję Ci Panie za to, że jesteś z nami, za to,
  że dajesz nam Siebie w Komunii Świętej – Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu …

Religia 5-latki 14.05.2020Zdalne nauczanie “Biedronki” 14.05.2020