Ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową

1 lipca 2019
 • Przygotowanie do umiejętności czytania i pisania zależy nie tylko od prawidłowego funkcjonowania analizatora wzrokowego, ale również słuchowego. Ważne jest zarówno to, jak nasza pociecha widzi, ale również to, jak słyszy.

  Dziecko z zaburzoną percepcją słuchową ma trudności ze zrozumieniem długich i skomplikowanych poleceń słownych oraz z zapamiętywaniem trudnych wyrazów. Dziecko często nieprawidłowo dokonuje syntezy wyrazu, to znaczy składania wyrazu z głosek (usłyszane kolejne głoski „k-o-t-e-k” nie od razu oznaczają wyraz „kotek”), jak i analizy, czyli głoskowania (wymienienie głosek, z których składa się wyraz „kotek”). Powyższe trudności przekładają się w efekcie na problemy w czytaniu całych wyrazów, a w dalszej kolejności zdań.

  Nieprawidłowości w obszarze percepcji słuchowej obejmują ponadto:

  • kłopoty z zapamiętywaniem dni tygodnia, pór roku,

  • przekręcanie słów (na przykład „kordła” zamiast „kołdra”),

  • wolne pamięciowe opanowywanie wierszyków i rymów.

  Zarówno rodzice jak i nauczyciele mogą usprawniać funkcję słuchową na wiele sposobów:

  • Rozróżnianie i rozpoznawanie dźwięków
   (przy zamkniętych oczach dzieci wsłuchują się w odgłosy, np. stukania w coś, rozdzierania papieru).

  • Ćwiczenia z rytmem
   (wystukiwanie rytmu według zaprezentowanego wzoru lub skakanie w rytmie).

  • Tworzenie rymów do podanego wyrazu.

  • Ćwiczenia związane ze słowami:
   – wymyślanie wyrazów na określoną głoskę,
   – podział wyrazów na sylaby i na głoski,
   – rozpoznawanie głosek na początku i na końcu wyrazu.

  Powyższe ćwiczenia należy stosować często, pamiętając jednak o stopniowaniu trudności. Zaczynamy więc od zagadnień prostych i łatwych, a po ich opanowaniu mogą pojawiać się zadania trudniejsze. Jeśli dziecko ma przegłoskować wyrazy lub też dokonać ich syntezy (składania z głosek), na początku podajemy krótkie słowa: kot, dom, osa, Ala, lala, mama, tata. Dopiero w trakcie kolejnych ćwiczeń wprowadzamy dłuższe wyrazy: kotek, lampa, balon i inne.

Dni otwarte w przedszkoluĆwiczenia usprawniające percepcję wzrokową