Informacje

  • Lista dzieci przyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym w Publicznym Przedszkolu w Czarnej na rok szk. 2020/2021
  • Konsultacje dla Rodziców
  • KLAUZULA INFORMACYJNA RODO (dla rodziców)